เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เปิดตัวเครื่องมือปรับปรุงรายการขายเพื่อให้คุณแก้ไขรายการขายให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของ Top-rated seller ได้อย่างง่ายดาย

เมื่อเร็วๆนี้ อีเบย์ได้เปิดตัวเครื่องมือปรับปรุงรายการขาย (Listing Improvement Tool) ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Selling Reminders ใน My eBay หรือส่วน Listing Improvement ในหน้า Selling manger เพื่อให้ผู้ขายสามารถตรวจสอบได้ว่า listing ใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานใหม่สำหรับการเป็นผู้ขาย Top-rated seller หากคุณเป็นผู้ขายระดับ Top-rated ของ ebay US (ebay.com) คุณสามารถแก้ไขระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้า (Handling time) และ นโยบายการรับคืนสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด ได้ครั้งละหลายรายการพร้อมกัน

ขั้นตอนในการใช้เครื่องมือปรับปรุงรายการขาย
1. มีวิธีเข้าใช้งานเครื่องมือนี้ได้ 2 วิธี

a. ล็อกอินเข้าไปที่ My eBay ใน ebay.com เลือก Sell ที่อยู่ในแท็บ Activity คุณจะเห็นข้อความบอกว่า “ You should update XXX items to meet Top-rated seller service requirements and get discounts” อยู่ในส่วน“ Selling Reminders”
b. คุณยังสามารถล็อกอินเข้าใช้งานที่ Selling Manager หรือ Selling Manager Pro โดยคุณจะเห็นข้อความเตือนว่า ”Update listings to meet Top-rated seller Service requirements and get discounts” ตรงด้านล่างของส่วนที่เป็น “ Listing Improvement recommendations”2 คุณจะเห็นรายการขายที่เครื่องมือนี้แนะนำให้อัพเดทหลังจากคลิกที่ข้อความเตือน กรุณาเลือกรายการขายที่คุณต้องการอัพเดท3. หากคุณต้องการอัพเดทส่วนของ “Handling Time” ในรายการขาย คลิก “ Edit” และเลือก“ Handling Time”4. กรุณาใส่ระยะเวลาในการเตรียมส่งสินค้า (Handling time) ของคุณ และเลือก “ Save and close”. อย่างไรตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของ Top-rated และรับส่วนลดค่าธรรมเนียม กรุณาเลือก “1 business day”.   จากนั้น เลือก submit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

 

กรุณาใส่ระยะเวลาในการเตรียมส่งสินค้า (Handling time) ของคุณ และเลือก “ Save and close”. อย่างไรตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของ Top-rated และรับส่วนลดค่าธรรมเนียม กรุณาเลือก “1 business day”.   จากนั้น เลือก submit เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง5.
หากคุณต้องการปรับนโยบายการรับสินค้าคืน “Return Policy” ของรายการขาย เลือก“ Edit” และเลือก“Return Policy”

 
6. กรุณาเลือก “Returns Accepted” และระบุจำนวนวันตรง under “ After receiving item, your buyer should contact you within ..” จากนั้น คลิก“ Save and close”เพื่อบันทึก
อย่างไรก็ตาม
อย่างไรตาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานใหม่ของ Top-rated และรับส่วนลดค่าธรรมเนียม กรุณาเลือก “ Money back or exchange ( buyer’s choice )” ตรงด้านล่างของ“Refund will be given as”  จากนั้นเลือก  “ Submit all” เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด 

สุดท้าย: หากคุณเห็นข้อความ “ We have no recommendations to improve your listings right now” หลังจากล็อกอินเข้าหน้า “ My eBay” หมายความว่ารายการขายทั้งหมดของคุณเป็นไปตามมาตรฐานใหม่เรียบร้อยแล้ว และไม่ต้องแก้ไขแต่อย่างใด

 กรุณาคลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลมาตรฐานใหม่ของการเป็น Top-rated seller โดยละเอียด