เว็บที่เกี่ยวข้อง:

รวมตอบแบบสอบถามเพื่อรับของที่ระลึกจากอีเบย์ประเทศไทย

survey
เรียนท่านผู้ขาย
อีเบย์ทราบดีว่าการขนส่งสินค้าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ขายประสบความสำเร็จในการขายสินค้า
บนอีเบย์ การส่งสินค้าด้วยวิธีที่ถูกและถึงมือผู้รับด้วยความรวดเร็ว จะทำให้ผู้ซื้อประทับใจ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ประเมินธุรกิจของคุณ และแสดงอยู่ในหัวข้อการประเมินผล DSR Score ถึง 2 หัวข้อด้วยกัน


อีเบย์ประเทศไทย จึงมีการติดต่อประสานงานกับผู้ให้บริการส่งสินค้า (Shipping Provider) อย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ข้อมูล feedbackจากผู้ใช้ และช่วยให้ผู้ส่งสินค้าให้บริการที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ขายชาวไทย

ดังนั้น เราจึงขอให้ท่านสละเวลาสักครู่ในการตอบคำถามในแบบสอบถามออนไลน์ ที่อยู่ในลิงค์ด้านล่างนี้
เพื่อให้อีเบย์และผู้ให้บริการส่งสินค้า ทราบถึงปัญหาและข้อเสนอแนะของท่าน

ทำแบบสอบถาม
(https://www.surveymonkey.com/s/thaishippingservey2012)

ทั้งนี้ อีเบย์จะมอบของที่ระลึกให้กับผู้ขายที่ตอบคำถามเข้ามาทุกๆคนที่ 5 (เช่นคนที่ 5, 10,15,20.... 50)
เป็นจำนวน 10 รางวัล

โดยกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2555 และอีเบย์จะติดต่อท่านกลับไปภายในวันที่ 30 มิถุนายน
เพื่อยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งของที่ระลึก


ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และขอให้ท่านประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนอีเบย์
อีเบย์ประเทศไทย
Customer Support Live Chat Sell Now US UK AU