เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

eBay.de.เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการขายในบางหมวด

เรียนท่านผู้ขายของอีเบย์


ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2555 เราจะปรับเปลี่ยนการคิดค่าธรรมเนียมตามโครงสร้างหมวดหมู่ใหม่ที่แจ้งให้ทราบไปเมื่อเร็วๆนี้แล้ว ค่าธรรมเนียมของหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ (รวมทั้งหมวดหมู่อื่นๆ) จะมีการเปลี่ยนแปลง

•    เฟอร์นิเจอร์สำหรับอุปกรณ์ไฮไฟ
•    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
•    เตาผิง
•    ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
•    อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
•    โคมไฟตกแต่งและไฟเทคนิคพิเศษ

ตามการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ใหม่ เราจะไม่มีบริการลงรูปภาพฟรีสำหรับผู้ขายที่ขายสินค้าในสองหมวดหมู่ดังนี้

โคมไฟตกแต่งและไฟเทคนิคพิเศษ > ไฟสี / gobo effect

 

โคมไฟตกแต่งและไฟเทคนิคพิเศษ > อื่นๆ

โปรดตรวจสอบรายการหมวดหมู่เพื่อยืนยันว่าคุณกำลังลงขายในหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมนี้จะมีผลต่อรายการขายทั้งหมดที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2555 หรือวันที่เริ่มต้นซึ่งวางแผนเอาไว้หลังจากวันที่นี้


เราทราบดีว่าระบบจะใช้วิธีคิดค่าธรรมเนียมแบบใหม่กับผู้ขายบางรายที่ลงขายในหมวดหมู่ที่ได้รับผลกระทบ เราต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและเราจะคืนส่วนต่างของค่าธรรมเนียมสำหรับช่วงเวลาวันที่ 1 เดือนพฤษภาคมถึงวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม 2555 ให้ ถ้าหากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ กรุณาเข้าไปดูที่ ค่าธรรมเนียมทั่วไปสำหรับผู้ขายเชิงธุรกิจ

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานอีเบย์