เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม FVF บางหมวดตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2555

การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้บางหมวดตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2555
ตั้งแต่วันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2555 เพื่อทำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นกับหมวดหมู่ที่แจ้งให้ทราบไปเมื่อเร็วๆนี้ เราจะทำการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ในบางหมวดดังต่อไปนี้
•    Security & home automation
•    Solar panels
•    Other gadgets (ดูรายละเอียดด้านล่าง)
•    Web domains
•    Hair extensions

นอกจากนั้น สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหมวดหมู่ ผู้ที่ขายสินค้าในหมวด curtain fabric  (ปัจจุบันคือหมวด curtain) จะไม่ได้มีสิทธิ์ลงรูปภาพฟรีอีกต่อไป

โปรดตรวจสอบรายการด้านล่างอย่างละเอียดเพื่อดูว่าหมวดหมู่ของคุณได้รับผลกระทบหรือไม่ ค่าธรรมเนียมใหม่นี้มีผลต่อสินค้าที่ลงขายหรือตั้งเวลาลงขายตั้งแต่วันที่ 12 เดือนมิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

เราทราบดีว่า ผู้ขายบางรายในหมวดหมู่ข้างต้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้แบบใหม่แล้ว เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกหรือความสับสนใดๆที่เกิดขั้น และเราจะคืนส่วนต่างในรูปของเครดิตสำหรับการขายสินค้าในช่วงวันที่ 1 เดือนพฤษภาคมถึง 12 เดือนมิถุนายนให้

ถ้าหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขายเชิงธุรกิจ กรุณาไปดูได้ในหน้าช่วยเหลือของเรา

Old category

 

 

หมวดเก่า

Previous Final Value Fee

 

 

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ก่อนหน้านี้

New category

 

 

หมวดใหม่

New Final Value Fee from 12 June 2012 

 

 

ค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ตั้งแต่วันที่ 12 มิย. 2555

 

 

 

 

Consumer Electronics 

 

Home & Garden

 

 Gadgets > Torches (60840)

5%

 DIY Tools > Torches [20760]

10%

 Security Equipment > Alarm Systems (48636)

5%

Security & Home Automation  > Burglar Alarms [41969]

10%

 Security Equipment > CCTV/ Security Cameras (48632)

5%

Security & Home Automation > Cameras/ CCTV /Sensors [66738]

10%

Security Equipment > Other Security Equipment (60839)

5%

Security & Home Automation > Other Safety & Security [20589]

10%

 Gadgets > Solar Panels (41981)

5%

 DIY Materials [3187]

10%

Accessories > Power & Plug Adaptors (96942)

5%

 Luggage & Travel Accessories > Travel Accessories > Adaptors/ Electrical [19315]

10%

Gadgets> Other Gadgets (106260)

5%

 Security & Home Automation > Personal Alarms [102536]

10%

 Gadgets  > Other Gadgets (106260)

5%

 Security & Home Automation > Surveillance [48839]

10%

 Gadgets > Other Gadgets (106260)

5%

 Security & Home Automation > Locks [98855]

10%

Professional Equipment > Other Professional Equipment (35006)

5%

 Security & Home Automation > Other Safety & Security [20589]

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Electronics 

 

Toys & Games

 

 Gadgets > Voice Changers (106259)

5%

Creative Toys & Activities [80546]

10%

Gadgets > Other Gadgets (106260)

5%

Other Toys & Games [1039]

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Consumer Electronics 

 

Business, Office & Industrial

 

Portable Audio  > Dictaphones (62041)

5%

Office Equipment & Supplies > Office Equipment > Dictaphones/Stenography [62036]

10%

Accessories > Components (50423)

5%

Electrical & Test Equipment > Components & Supplies > Other Components & Supplies [4660]

10%

Gadgets > Calculators (3294)

5%

Office Equipment & Supplies > Office Equipment > Calculators [9972]

10%

Gadgets > Lie Detectors & Polygraphs (73364)

5%

Medical/ Lab Equipment > Other Medical/ Lab Equipment [3179]

10%

Professional Equipment > Audio Test Equipment (1504)

5%

Electrical & Test Equipment > Test & Measurement Equipment > Audio Test Equipment [1504]

10%

Gadgets > Metal Detectors (14955)

5%

Electrical & Test Equipment > Test & Measurement Equipment > Metal Detectors [14955]

10%

Professional Equipment > Video Test Equipment (80018)

5%

Electrical & Test Equipment > Test & Measurement Equipment > Video Test Equipment [80018]

10%

Gadgets > Laser Pointers (14954)

5%

Office Equipment & Supplies > Presentation/ AV/ Projectors > Laser Pointers [14954]

10%

Professional Equipment > Video (3319)

5%

Video Broadcasting & Recording [3319]

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

Computing

 

Business, Office & Industrial

 

Web Domains/ Email/ Software > Auction Templates (1311)

5%

Web Domains/ Email/ Software > Auction Templates [1311]

10%

Web Domains/ Email/ Software > Domain Names (3767)

5%

Web Domains/ Email/ Software > Domain Names [3676]

10%

Web Domains/ Email/ Software > Email Addresses (101355)

5%

Web Domains/ Email/ Software > Email Addresses [101355]

10%

Web Domains/ Email/ Software > Informational (1491)

5%

Web Domains/ Email/ Software > Informational [1491]

10%

Web Domains/ Email/ Software > Other Web Items (193)

5%

Web Domains/ Email/ Software > Other Web Items [193]

10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 Health and Beauty 

 

Clothes, Shoes & Accessories

 

Hair Care &Styling Tools > Hair Extensions (106319)

10%

Women’s Accessories > Wigs, extensions & Supplies > Hair Extensions (175636)

12%

 

 

 

 

 

 

 

 

 Home & Garden

 

Crafts*

 

Curtains & Blinds > Curtain Fabric (90745)

 

Crafts > Fabric [28162]

 


*ค่าธรรมเนียมไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ได้สิทธิ์ลงรูปภาพฟรี