เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ไปรษณีย์ไม่มีวันหยุดเปิดจุดบริการช่วงสงกรานต์ ๑๙ แห่ง

ไปรษณีย์ไทยไม่มีวันหยุดเปิดจุดให้บริการแบบฟูออฟชั่น อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ
ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ ๑๙  แห่ง ทั้งสนามบิน ศูนย์การค้า และไปรษณีย์

        นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดเผยว่า
ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ (๑๓
-๑๖ เม.ย.) ไปรษณีย์ไทยเปิดจุดให้บริการรับ-ฝากส่งเอกสาร
และสิ่งของ บริการการเงิน ตลอดจนการซื้อแสตมป์ สิ่งสะสม สินค้าไปรษณีย์ และสินค้าที่ระลึกต่าง ๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้บริการไปรษณีย์ในช่วงวันหยุดยาวรวม ๑๙ แห่ง ซึ่งเป็นการให้
บริการในลักษณะการรับฝากจะสามารถนำจ่ายยังผู้รับปลายทางได้ในวันเปิดทำการวันที่ ๑๗ เม.ย.
๕๕
 เป็นต้นไป


        โดยส่วนใหญ่เป็น ปณ. ในท่าอากาศยานและศูนย์การค้า แบ่งเป็น ปณ. ๙ แห่ง ประกอบด้วย
ปณ
.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เปิด 24 ชั่วโมง) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลซิตี้บางนา เซ็นทรัลพระราม ๒ และสหประชาชาติ
เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ๙ แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอุดรธานี เซ็นทรัลเวิลด์ อยุธยาพาร์ค
บิ๊กซีลพบุรี เดอะมอลล์นครราชสีมา คาร์ฟูร์อุดรธานี กาดสวนแก้ว และจีซีเอสเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการ
ตามเวลาปกติ


        นอกจากนี้ยังมีไปรษณีย์รถยนต์นครราชสีมา รถวิ่งจอดรับบริการ ๓ จุด ได้แก่ บริเวณโรงพยาบาล
ค่ายสุรนารี เวลา ๐๙.๓๐–๑๒.๐๐ น. เขตอุตสาหกรรมสุรนารี เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. และเวลา
๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. ตลาดเซฟวัน ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อและเวลาเปิดให้บริการของ ปณ.
และเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ ได้ทางเว็บไซต์
www.thailandpost.co.th


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ฝ่ายจัดระบบบริการ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๓๒๓๗-๘


ดาวน์โหลดรายชื่อที่ทำการไปรษณีย์ที่เปิดทำกาีร  ที่นี่