เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ขาย toprated sellers รับส่วนลด FVF เพิ่ม 5%

ข่าวดีสำหรับผู้ขาย ตั้งแต่วันนี้ -31 พฤษภาคม ผู้ขายระดับ top-rated seller จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียม Final Value Fee เพิ่มอีก 5% รวมกับ 20% ที่ผู้ขายได้รับอยู่แล้ว สำหรับทุกรายการขายที่เลือก 1- day handling และมีนโยบายรับสินค้าคืนภายใน 14 วัน(หรือนานกว่านั้น) และยอมรับการคืนเงิน (money back)

สิทธิพิเศษนี้ ใช้ได้กับรายการขายหมวดหมู่ส่วนใหญ่ใน eBay.com  eBay Motors Parts & Accessories และ eBay Canada

ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่ เวลา 00:00:01(เวลาแปซิฟิก) วันพฤหัสที่ 1 มีนาคม 2555  และสิ้นสุดในวันพฤหัสที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 23:59:59 (ตามเวลาแปซิฟิก) กรุณาดูเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pages.ebay.com/promo/toprated5/index.html