เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การขนส่งและการสื่อสารอาจเกิดความล่าช้าในพื้นที่ของสหรัฐ

สภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรงส่งผลทำให้ไฟฟ้า การสื่อสาร และการขนส่งใช้การไม่ได้ในพื้นที่โอไฮโอ เคนตักกี้ อิลินอยด์ มิซซูรี และอินเดียน่า


ถ้าหากคุณมีการซื้อขายกับผู้ซื้อหรือผู้ขายอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้ สภาพอากาศอาจทำให้การสื่อสารหรือการทำรายการซื้อขายให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อาจต้องล่าช้าออกไป