เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ตรวจสอบว่ารายการของคุณผิดนโยบายลงขายซ้ำซ้อนหรือไม่


หากคุณมีรายการขายสินค้าแบบ ประมูล ที่ลงขายซ้ำซ้อนกันจำนวนมากและไม่สามารถขายออกไปได้ จะซึ่งถือเป็นการผิดนโยบายการลงขายสินค้าซ้ำซ้อน (Duplicate Listing policy) และทำให้ผู้ซื้อหาสินค้าที่ตนต้องการได้ยากขึ้น

นโยบายที่ห้ามการลงขายสินค้าซ้ำซ้อนมีวัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้รายการสินค้าของผู้ขายสร้างความลำบากแก่ผู้ซื้อ ซึ่งจะส่งผลเสียถึงตลาดโดยรวม  โดยทั่วไปแล้วผู้ขายไม่ควรลงขายสินค้าแบบประมูลซ้ำซ้อน  หากอีเบย์พบการลงขายซ้ำซ้อนเหล่านั้น เราอาจพิจารณาลบออก มีเพียงสินค้าที่จำเป็นต้องลงขายแบบประมูล เช่นสินค้าหายาก หรือสินค้าที่เป็นที่ต้องการสูง และสามารถขายได้เกือบ 100 % ของการลงขายเท่านั้น ที่สามารถลงขายซ้ำซ้อนได้

หากคุณยังคงต้องการจะลงขายสินค้าแบบประมูลที่ซ้ำซ้อนกัน คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการลงขายสินค้าซ้ำซ้อน และรักษาระดับการขายสินค้านั้นออกให้ได้ 30% ของรายการที่มีการลงขายแบบประมูลซ้ำซ้อนนั้น ซึ่งหมายความว่า ในแต่ละสัปดาห์ จะต้องมี 30 % ของรายการประมูลที่คุณลงแบบซ้ำซ้อนนั้นขายออกไปได้ และคุณจะต้องรักษาระดับนี้ไว้ต่อไปเรื่อยๆ มิเช่นนั้น รายการสินค้าแบบประมูลที่ลงขายซ้ำซ้อนกันจะถูกลบออกไปและคุณอาจถูกจำกัดการขาย

เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่า อัตราของรายการสินค้าที่ขายออกไปได้ (Sell-through rate) ของคุณในแต่ละสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 30% และเพื่อดาวน์โหลดรายการสินค้าที่ลงขายอยู่ (active listing) และเป็นการลงขายแบบประมูลที่ถือว่าซ้ำซ้อนกัน กรุณาไปที่หน้า  www.ebay.com/auctionduplicates.

ขอให้ประสบความสำเร็จในการขายสินค้าบนอีเบย์

ทีมงานอีเบย์