เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

การขายสินค้าไปต่างประเทศ –ข้อตกลงขายสินค้าไปต่างประเทศใหม่สำหรับผู้ขายในอังกฤษและไอร์แลนด์

เรียนท่านสมาชิก

การขายสินค้าไปต่างประเทศเป็นปัจจัยหลักของผู้ขายในอีเบย์ เนื่องจากจะทำให้คุณสามารถเข้าถึงผู้ซื้อมากกว่า 97 ล้านคนทั่วโลก

หากคุณจะขายสินค้าในไซต์ที่ต่างจากไซต์เดิมที่คุณลงทะเบียนเอาไว้ หรือเลือกตัวเลือกส่งสินค้าไปต่างประเทศตอนที่ลงขาย ผู้ซื้อในต่างประเทศจะเห็นสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากนโยบายบางชนิดของอีเบย์แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายคุ้มครองผู้ซื้อของอีเบย์ ในตอนนี้เราจึงอยากเรียกร้องให้ผู้ขายทุกรายยอมรับข้อตกลงการขายระหว่างประเทศตอนที่ลงขายในไซต์ใหม่ หรือเมื่อเลือกตัวเลือกการส่งสินค้าไปต่างประเทศ

การยอมรับข้อตกลงการขายสินค้าระหว่างประเทศเท่ากับเป็นการยืนยันว่าคุณทราบว่ามีความแตกต่างเรื่องนโยบายระหว่างไซต์อีเบย์และประเทศต่างๆ และคุณจะต้องยอมรับนโยบายนี้เพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานอีเบย์