เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

โฉมใหม่ของหน้าลงขายแบบครบวงจรใน eBay.co.uk

ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เราจะทำการทดสอบรูปโฉมใหม่ของหน้าลงขายแบบครบวงจร โดยในในหน้านี้จะมีรายละเอียดหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการลงขายที่สิ้นสุดไปแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้หน้านี้เพื่อดูรายการขายอื่นๆจากผู้ขายรายเดียวกัน สินค้าที่คล้ายคลึงกันจากผู้ขายรายอื่นๆ และรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขายที่สิ้นสุดไปแล้ว (รายละเอียดสินค้า)

เมื่อได้ผลจากการทดลองแล้ว เราจะพิจารณาต่อไปว่าควรให้ผู้ขายในอีเบย์ใช้หน้าใหม่นี้เป็นการถาวรหรือไม่