เว็บที่เกี่ยวข้อง:

เปลี่ยนการคำนวนค่า FVF สำหรับผู้ขายไทย

ในปีที่แล้วอีเบย์ปรับรูปแบบการคิดค่า Final Value Fee (ซึ่งคำนวนจากราคาขาย + ค่าขนส่ง) สำหรับสินค้าที่ขายไปให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา โดยจะนำค่าส่งของตัวเลือกการส่งสินค้ารูปแบบที่ถูกที่สุดที่ผู้ขายเสนอมาคำนวน

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่23 เดือนกุมภาพันธ์ 2555 (เวลาสหรัฐ)การคำนวนค่า Final Value ผู้ขายจากประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม ที่ลงขายใน www.ebay.com จะคิดจากยอดเงินจริง ที่ผู้ซื้อชำระเงินให้ผู้ขาย ไม่ว่าผู้ซื้อจะเลือกบริการขนส่งแบบใดก็ตาม