เว็บที่เกี่ยวข้อง:

แจ้งเตือน:อีเมล์อันตราย


เรียนท่านผู้ขาย


เนื่องจากขณะนี้มีอีเมล์ที่แนบไฟล์ที่เป็นไวรัสหรือ malware ส่งไปหาผู้ใช้อีเบย์จำนวนมาก ซึ่งการเปิดอ่านอีเมล์ดังกล่าว อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณติดไวรัสได้

อีเมล์ฉบับดังกล่าว ถูกส่งมาจาก service@ebay-deutschland.de และใช้ชื่อหัวข้อว่า eBay: Payment successfully concluded

ทั้งนี้ เนื้อหาของอีเมล์ดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลที่ส่งไปถึงบริษัทที่ชื่อ trading solution และมีการขอให้ผู้รับกรอกข้อมูลในไฟล์ pdf ที่แนบมาด้วยเพิ่มเติม กรุณาอย่าเปิดอ่านไฟล์ดังกล่าวโดยเด็ดขาดหรือหากคุณได้เปิดไปแล้ว เราขอแนะนำให้รีบตรวจหาไวรัสหรือ trojan ในเครื่องโดยเร็วที่สุด


อีเมล์นี้เป็นอีเมล์ปลอม ซึ่งไม่ได้ส่งออกจากอีเบย์แต่อย่างใด และมีจุดประสงค์ที่จะล่อลวงให้คุณเปิดไฟล์ที่แนบมาเพื่อติดตั้ง malware ไวรัสนั้นลงบนเครื่องของคุณ

คุณจะป้องกันได้อย่างไร

หากคุณได้รับอีเมล์ที่น่าสงสัย กรุณาตรวจสอบให้แน่ก่อนเปิด อีเมล์สำคัญส่วนใหญ่ที่มีการขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ที่ส่งจากอีเบย์ จะอยู่ใน My eBay ด้วย

1. ไปที่ "My eBay".
2. ที่คอลัมน์ซ้ายมือ เลือก "My Messages"
3. หากคุณไม่พบข้อความในนั้น แสดงว่าอีเมล์นั้นไม่ได้มาจากอีเบย์

หากคุณได้รับอีเมล์ที่น่าสงสัยอื่นๆในอนาคต กรุณาส่งเมล์นั้นต่อไปที่ spoof@ebay.com โดยใช้ปุ่ม Forward ในอีเมล์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาทั้งหมดในอีเมล์จะถูกส่งต่อไปด้วย ไม่ควรใช้ Replay และส่งอีเมล์นั้นไปเป็น attach file และกรุณาอย่าเปลี่ยนหรือแก้ไข subject ของอีเมล์จากที่ได้รับมา


ขอขอบคุณที่ท่านช่วยเหลือ เพื่อไม่ให้อีเมล์ปลอมสร้างความเดือดร้อนให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นของอีเบย์

ขอแสดงความนับถือ
อีเบย์