เว็บที่เกี่ยวข้อง: เยอรมัน

ผู้ขายสินค้าบางหมวดในอีเบย์เยอรมันต้งแสดงราคาสินค้าพื้นฐาน

เรียนท่านผู้ขายสินค้าบน ebay.de


เนื่องจากข้อบังคับทางกฏหมาย ท่านผู้ขายที่ขายสินค้าที่มีราคามาตรฐานจะต้องแสดงราคาสินค้ามาตรฐานนั้นในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน


ในตอนนี้คุณสามารถระบุราคาได้ในรายละเอียดสินค้า (ชื่อสินค้า-title) หรือคำขยายชื่อสินค้า (subtitle) การที่ผู้ขายระบุราคาพื้นฐานไว้ในรายละเอียดสินค้าอย่างเดียว ถือว่ายังไม่เพียงพอ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้แล้ว


ตัวอย่างเช่น: คุณสามารถกำหนดราคาขายผงซักฟอก 10 ยูโรต่อ 10 กก. ราคาพื้นฐานในกรณีนี้คือ 1 ยูโรต่อกิโลกรัม

โปรดทราบว่าเรากำลังพัฒนาระบบให้ขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้ง่ายขึ้นในอนาคต

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าศูนย์ข้อมูลทางกฎหมาย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์