เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรเลีย

น้ำท่วมในออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อการส่งสินค้า

เรียนท่านผู้ขาย

ตั้งแต่วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน น้ำท่วมในออสเตรเลียได้ขยายวงกว้างไปขนถึงนิวเซาท์เวลส์ ต้องมีการอพยพผู้คนจำนวนมาก รวมทั้งบริการสาธารณะอาทิเช่นการขนส่งและบริการไปรษณีย์ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

พัสดุที่ส่งไปยังบางภูมิภาคของออสเตรเลียจะได้รับผลกระทบ รหัสไปรษณีย์ของพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบประกอบด้วย

2266 – 2338
2339 – 2412
2413 – 2430
2431 – 2459
2591 – 2639

เราขอแนะนำให้คุณติดตามสถานะล่าสุดของการส่งพัสดุเสมอ และแจ้งเตือนให้ผู้ซื้อทราบอย่างทันท่วงที

โปรดติดตามประกาศและข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุด

อีเบย์