เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ขายต้องใส่คำบรรยายในหมวดหมู่ Wig&Extenstion ให้ถูกต้อง

เนืองจากอีเบย์พบว่าช่วงนี้ในหมวดหมู่วิกและผมต่อ (Wig & Extension) มีการใช้คีย์เวิร์ดที่ถือเป็น spam อยู่เยอะ ซึ่งทำให้ผู้ซื้อสินค้าหาสินค้าเจอได้จากขึ้น ดังนั้น อีเบย์จะลบ listing ของสินค้าที่ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า กรุณาแก้ไขรายการสินค้า ภายในไม่เกินวันที  12 ตุลาคม 2011


1 ) อย่าใช้คำว่า Wig และ Extension ในชื่อเดียวกัน เนื่องจากทั้งสองคำนี้มีความหมายไม่เหมือนกัน
2 )  ใส่ลักษณะสินค้าให้ถูกต้อง
•    เมื่อวิกหรือผมต่อนั้นไม่ได้ทำจาผมจริง อย่าระบุว่าเป็นผมจริง อาจเลือกใช้ Synthetic hair
•     ถ้าหากสินค้าประกอบด้วยทั้งผมจริงและผมสังเคราะห์ ใช้ blended ในชื่อสินค้า
•    อย่าใช้คำว่า use “ human made hair”, “not human hair” หรือ “clip in hair”


หากท่านลงขายในหมวดหมู่นี้ กรุณาแก้ไขให้เป็นไปตามคำแนะนำในการลงขายของเรา เพื่อไม่ให้สินค้าของท่าถูกลบออกไป
ทีมงานอีเบย์