เว็บที่เกี่ยวข้อง:

คำแนะนำสำหรับผู้ขายในช่วงน้ำท่วม

จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ เราขอแนะนำให้ผู้ขายทุกท่านแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่า อาจจะมีความล่าช้าในการขนส่งสินค้า กรุณา สื่อสารกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ อาจมอบของแถมหรือเสนอให้ส่วนลดในการซื้อขายครั้งต่อไปเพื่อให้ผู้ซื้อพอใจมากขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับคะแนน Negative Feedback และคะแนน DSR ระดับต่ำ หรือการเกิดข้อร้องเรียนได้ ดูตัวอย่างอีเมล์แจ้งให้ผู้ซื้อทราบได้ ที่นี่


หากท่านอยู่ในเขตที่ได้ผลกระทบหรือคาดว่าจะได้รับผลกระทบเช่นการขาดสินค้าเนื่องจากอุปสรรคในการขนส่ง หรือไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ อาจพิจารณาหยุดขายชั่วคราวหรือตั้ง Store Vacation ในอีเบย์สโตร์

ท่านสามารถติดตามข้อมูลล่าสุดของไปรษณีย์ไทย ได้ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย และคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ทางหน้าเว็บ หน้า Facebook หรือ Twitter ของอีเบย์ประเทศไทย

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์