เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ขายใหม่สามารถลงขายสินค้าได้ 10 ชิ้น


เพื่อให้สามารถแน่ใจได้ว่าผู้ขายจะลงขายเฉพาะสินค้าที่คุณภาพดีและให้บริการที่ตรงตามความต้องการของผู้ซื้อ ผู้ขายใหม่ที่ลงขายบนอีเบย์ จะถูกจำกัดให้ลงขายสินค้าได้ 10 ชิ้น หรือมูลค่าที่ลงขายรวมไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ โดยที่ผู้ขายสามารถร้องขอให้เจ้าหน้าที่ customer service พิจารณาผลการดำเนินงาน ขยายจำนวนให้ได้ อีเบย์กำหนดนโยบายนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้ขายใหม่ได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับฟีเจอร์และนโยบายต่างๆของอีเบย์เพื่อให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขายประสบความสำเร็จในอีเบย์มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น ผู้ขายใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านกระบวนการพิจารณาผลการดำเนินงาน (vetting) และลงขายสินค้าเกินจำนวนที่อีเบย์กำหนดไว้ จะถือเป็นการละเมิดนโยบายของอีเบย์และจะถูกลบรายการขายทั้งหมดออกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า