เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

จลาจลในลอนดอนอาจจะส่งผลต่อการส่งสินค้าไปยังบางส่วนของอังกฤษ

เรียนท่านผู้ขาย

ข่าวล่าสุดแจ้งว่ามีรายงานการเกิดจลาจลอย่างรุนแรงในลอนดอนและแม้ว่ายังไม่อาจประเมินผลกระทบของการจลาจลได้อย่างเต็มที่ก็ตาม แต่การส่งพัสดุภัณฑ์ไปยังสหราชอาณาจักรจะต้องได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน


การส่งพัสดุภัณฑ์ในพื้นที่เหล่านี้จะได้รับผลกระทบในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า

BR1 1
CR2, 3, 4 & 6
E4, 5, 9, 10, 11, 15 & 17
HA1
IG1 & 11
N15, 17& 22
NW1 & 5
RM1, 9, 10, 13 & 20
SW2, 4, 9, 10, 12, 17
SE6 4, SE8 3, SE13 5, 6&7, SE14 5&6, SE15 4&5, SE18
W5

นอกจากนี้ ไปรษณีย์บางแห่งในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจะยังคงปิดบริการต่อไป ไปรษณีย์ที่ได้รับกระทบประกอบด้วย

•    Church Street, Enfield, EN2 6AQ
•    Well Street, London, E9 6QT
•    Rushmore Road, London, E5 0HD
•    Hertford Road, London, N9 7ET
•    London Fields, Mare Street, London E8 4PH
•    Mare Street, London, E8 1HR
•    Brixton Hill, London, SW2 1AH
•    High Street, Barnet, EN5 5UU
•    Westerham Avenue, London, N9 9BT
•    Streatham Hill, London SW2 4RD
•    High Road, London, N22 8JW
•    Enfield Highway, Hertford Road, Enfield, EN3 5JG
•    Cambridge Road, Enfield, EN1 4JU
•    High Street, Ponders End, Enfield, EN3 4DU
•    Green Lanes, London, N13 5XL
•    Victoria Road, Lower Edmonton, N9 9BA

โปรดติดตามข่าวสารและประกาศล่าสุดอย่างใกล้ชิดต่อไป รวมทั้งดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้

1. รายการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์และส่งสินค้าไปแล้ว โปรดติดตามพัสดุภัณฑ์เหล่านี้และสื่อสารกับผู้ซื้ออย่างทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา

2. ขยาย “Delivery Time” ในรายละเอียดของสินค้า หน้าสินค้า และการแจ้งเตือนการจัดส่งสินค้า