เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ผู้ขายสินค้าในหมวดอิเลคทรอนิคต้องลงขายโดยใช้แคตตาล็อก

ตามที่อีเบย์แจ้งให้ทราบในประกาศข้อมูลอัพเดทสำหรับผู้ขายก่อนหน้านี้ว่า ผู้ขายที่ลงขายสินค้าซึ่งมีอยู่ในแคตตาล็อกของอีเบย์ จะต้องลงขายโดยใช้แคตตาล็อกของอีเบย์เท่านั้น นโยบายนี้มีผลในหมวดสินค้าอิเลคโทรนิคหลายหมวด โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 เดือนสิงหาคม ผู้ขายต้องลงขายโดยใช้แคตตาล็อกในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้

•    Apple Laptops & Notebooks
•    iPads & Tablets and eBook Readers
•    Apple Desktops
•    Televisions
•    Routers
•    Printers
•    Monitors
•    Hard Drives


เริ่มต้นแก้ไขรายการขายและเท็มเพล็ตรายการขายได้แล้วเพื่อให้ทันวันที่ 22 เดือนสิงหาคม ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในศูนย์แคตตาล็อกใหม่ (Catalog Center) รวมทั้งคำสั่งอย่างละเอียดว่าจะค้นหาและแก้ไขรายการขายที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างไร เราได้เตรียม เครื่องมือแก้ไขสินค้าหลายรายการพร้อมกัน เอาไว้ให้แล้วเพื่อช่วยให้คุณสามารถแก้ไขรายการขายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ติดตามข่าวสารล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการขายของคุณได้ที่ รายการเช็คลิสต์สำหรับผู้ขาย (Seller Checklist)