เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ฟรี ค่าแปะประกาศขายสินค้าสำหรับการแปะขายสินค้าของการขายแบบซื้อได้เลย (Buy It Now) จนถึงเที่ยงคืนพรุ่งนี้

อีเบย์ขอส่งความสุขในวันคริสต์มาสนี้ให้คุณ ด้วยการไม่คิดค่าใช้จ่ายในการแปะประกาศขายสินค้าแบบซื้อได้เลย (Buy It Now)ซึ่งแปะขายในวันนี้และพรุ่งนี้

ช่วงปลายปีนี้ ผู้ซื้อมักต้องการความรวดเี็ร็วในการหาซื้อของและเลือกหาสินค้าราคาถูก คุณสามารถช่วยลดความกดดันได้โดยการเสนอรายการราคาที่กำหนดตายตัว และผู้ซื้อยังสามารถได้รับของขวัญ ทันเทศกาลคริสต์มาสได้ด้วย

โปรโมชั่นนี้จะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของอีเบย์