เว็บที่เกี่ยวข้อง: ไทย | สหรัฐ

ไปรษณีย์ฮ่องกงแจ้งการส่งสินค้าล่าช้าในช่วงคริสต์มาส

ไปรษณีย์ฮ่องกงได้แจ้งให้ทราบว่าอาจเกิดความล่าช้าในการขนส่งสินค้าอันเนื่องมาจากการส่งของที่เพิ่มมากขึ้น

ปัญหาดังกล่าวเพิ่มมากขึ้นเมื่อสองสัปดาห์ก่อนและเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการส่งไปรษณีย์ออกไปยังประเทศบราซิล, รัสเซีย และปลายทางอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากในสหรัฐอเมริการวมทั้งทวีปยุโรปโดยจะล่าช้ากว่าเวลาที่ใช้ในการส่งของตามปกติธรรมดา1-2 สัปดาห์

 
ความล่าช้านี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากพื้นที่บรรทุกสินค้าไม่เพียงพอ และขณะนี้ไปรษณีย์ฮ่องกงกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้มีพื้นที่บรรทุกสินค้ามากขึ้น และยังได้จัดหาเครื่องบินบรรทุกสินค้า ตลอดจนทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติม

พนักงานที่ประจำอยู่่ยังที่ทำการไปรษณีย์ฮ่องกงจะแจ้งลูกค้าที่ส่งไปรษณีย์ไปยังประเทศที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวให้ทราบเกี่ยวกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น และหากสถานการณ์ปริมาณของไปรษณีย์และพื้นที่บรรทุกสินค้าไม่เพียงพอมีการเปลี่ยนแปลง ทางไปรษณีย์ฯ จะได้ติดประกาศแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต่อไป

 
ไปรษณีย์ฮ่องกงคาดว่าสถานการณ์นี้จะดีขึ้นภายในเวลาอีกประมาณ2-3สัปดาห์ อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้อาจส่งผลกระทบถึงการส่งไปรษณีย์ในช่วงคริสต์มาส ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงควรเตรียมส่งไปรษณีย์ในช่วงคริสต์มาสแต่เนิ่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถส่งพัสดุไปรษณีย์อากาศได้ก่อนวันคริสต์มาส กรุณาอ่าน วันสุดท้ายที่จะสามารถส่งไปรษณีย์อากาศในช่วงคริสต์มาสปี 2009 เพื่ออ่านรายละเีีอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วันสุดท้ายที่จะสามารถส่งไปรษณีย์อากาศในช่วงคริสต์มาสปีนี้

ขอแสดงความนับถือ
อีเบย์ฮ่องกง