เว็บที่เกี่ยวข้อง: ออสเตรีย | ไทย

คาดว่าการประท้วงหยุดงานจะไม่ทำให้บริการของไปรษณีย์ออสเตรเลียหยุดชะงัก

สหภาพการสื่อสารการไฟฟ้าและการประปาประเทศออสเตรเลีย (CEPU) ได้ประกาศวันนี้ว่าจะมีการประท้วงหยุดงาน โดยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม

ไปรษณีย์ออสเตรเลีย แจ้งให้ eBay ทราบว่าการหยุดงานครั้งนี้ไม่น่าจะทำให้การบริการไปรษณีย์หยุดชะงักหรือล่าช้า ทั้งนี้ ในการประท้วงหยุดงานจะรวมไปถึงการที่พนักงานไปรษณีย์จะไม่ตรวจสอบการติดแสตมป์บนจดหมายมาตรฐาน ดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าการ์ดคริสต์มาส จดหมายหรือพัสดุไปรษณีย์ที่คล้ายกันอาจถูกส่งไปโดยไม่ได้ชำระเงินอย่างถูกต้อง และทางCEPU จะไม่สามารถรับประกันได้ว่าไปรษณีย์ที่ไม่ได้ติดแสตมป์จะส่งถึงผู้รับปลายทาง
 

สำหรับผู้ขาย
เราขอแนะนำให้ท่านทำให้ชำระค่าขนส่งไปรษณีย์สำหรับการส่งสินค้าไปให้แก่ผู้ซื้อผ่านทางไปรษณีย์ออสเตรเลียในช่วงเวลานี้อย่างถูกต้อง เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่สินค้าของท่านจะไม่ถูกส่ง หรือสร้างความเสียหายต่อผู้ซื้อ
 

สำหรับผู้ซื้อ
หากท่านชำระด้วยเช็คหรือธนาณัติ (ในกรณีผู้ขายยอมรับการชำระเงินในรูปแบบนั้นๆ) และส่งผ่านทางไปรษณีย์ออสเตรเลีย เราขอแนะนำให้ท่านชำระค่าขนส่งไปรษณีย์อย่างเพียงพอเพื่อลดความเสี่ยงที่เอกสารของท่านจะไม่ถูกส่ง

eBay จะติดตามสถานการณ์และประสานงานกับไปรษณีย์ออสเตรเลียเพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับแจ้งหากมีการเคลื่อนไหวใดซึ่งอาจกระทบต่อการซื้อหรือขายในทันทีที่เป็นไปได้