เว็บที่เกี่ยวข้อง:

การหยุดงานของที่ทำการไปรษณีย์ฝรั่งเศสในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2009

CGT ยื่นคำเตือนล่วงหน้าในการหยุดงานวันอังคารที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2009

ซึงจะมีผลทำให้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ของที่ทำการไปรษณีย์จะมีความล่าช้าลง

คำแนะนำสำหรับผู้ซื้อ

หากผู้ขายใช้บริการของที่การไปรษณีย์ฝรั่งเศส จะมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดความล่าช้าในการและเราขอให้ท่านรีบติดต่อกับผู้ขายเพื่อให้ยืนยันเวลาจัดส่งให้ท่านทราบขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้าสำหรับความช่วยเหลือและความเข้าใจเมื่อท่านให้แต้มความเห็นแก่ผู้ขาย กรุณาลงชื่อเข้าใช้ eBay ของฉัน / สิ่งที่สั่งซื้อ / รายละเอียดตามการชำระ  เพื่อตรวจสอบบริษัทขนส่งที่ผู้ขายใช้  

คำแนะนำสำหรับผู้ขาย

หากท่านส่งสินค้าโดยใช้บริการใดบริการหนึ่งของที่ทำการไปรษณีย์ฝรั่งเศส อาจทำให้ผู้ซื้อได้รับสินค้าล่าช้า เราขอแนะนำให้ท่านแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเกี่ยวกับการหยุดงานของที่ทำการไปรษณีย์โดยด่วน เราจะขอให้ผู้ซื้อพิจารณาสถานการณ์นี้ก่อนจะพิจารณาให้แต้มความเห็น

เราจะข้อมูล ที่ได้รับเกี่ยวกับการหยุดงานนี้ให้ท่านทราบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างทันท่วงที