เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ความคุ้มครองผู้ซื้อบนเว็บอีเบย์ออสเตรเลีย

 เรียนท่านผู้ขาย 

เนื่องจากความขัดข้องบางประการ ข้อมูลเรื่องความคุ้มครองผู้ซื้อในเพย์พาล (PayPal Buyer Protection) แสดงผลไม่ถูกต้อง หรือหายไปจากส่วนบนของประกาศขายในหน้าเว็บอีเบย์ออสเตรเลีย (www.ebay.com.au)

อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้อีเบย์ทุกท่านมั่นใจได้ว่า นโยบายความคุ้มครองผู้ซื้อบนเพย์พาลยังคงมีผลเช่นเดิม หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองดังกล่าว ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่หน้า นโยบายคุ้มครองผู้ซื้อบนเว็บไซต์ของเพย์พาล 

เราจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 

ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์

ประกาศต้นฉบับ (ภาษาอังกฤษ) ที่หน้า http://www2.ebay.com/aw/au/201103251529342.html