เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ตารางการซ่อมบำรุงบน eBay.com ประจำสัปดาห์นี้ อีเบย์จะทำการปรับปรุงระบบตั้งแต่เวลาประมาณ 23.00 . เวลา (ตามเวลาสหรัฐ/แคนาดา) ของวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ จนถึงเวลาประมาณ 01.00 . (ตามเวลาสหรัฐ/แคนาดา) ของวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ในช่วงที่ทำการซ่อมบำรุงระบบ คุณสมบัติบางประการของไซต์อีเบย์อาจใช้การไม่ได้ชั่วคราวหรือทำงานช้ากว่าปกติ


ข้อความต้นฉบับจาก 
http://www2.ebay.com/aw/core/201102.shtml#2011-02-09114955