เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

แจ้งยกเลิกโปรชั่นลงขายสินค้าแฟชั่นฟรี

เรียนท่านผู้ขาย

เราขอแจ้งให้ทราบว่า เืพื่อให้โปรโมชั่น ลงขายสินค้าฟรี ครอบคลุมถึงผู้ขายในหลากหลายหมวดหมุ่บางขึ้น อีเบย์จึงได้ยกเลิกโปรโมชั่น ลงขายสินค้าฟรี สำหรับสินค้าในหมวดหมู่แฟชั่น เป็น ลงขายสินค้าฟรี สำหรับการลงขายสินค้าในทุกหมวดหมู่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม - 8 กุมภาพันธ์ 2554

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชั่นใหม่ ผู้ขายสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ 

http://pages.ebay.com/promo/ListFree2011/


ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์