เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

25 มกรานี้ลงขายสินค้าแฟชั่น ฟรี!


ยกเลิกโปรโมชั่น


25 มกราคมนี้ลงขายสินค้าแฟชั่นฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2554 (ตามเวลาสหรัฐอเมริกา) ท่านสามารถลงขายเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับได้ฟรี โดยไม่เสียค่าลงขายสินค้า ไม่ว่าสินค้ามีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ตาม เพียงลงขายสินค้าในรูปแบบการประมูล โดยไม่ระบุราคาขั้นต่ำ(reserve proice) ท่านมีสิทธิลงขายสินค้าตามโปรโมชั่นนี้ไม่เกิน 100 รายการต่อเดือน โปรโมชั่นนี้เฉพาะผู้ขายที่ไม่ได้เป็นสมาชิกร้านอีเบย์


ฉันมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่นนี้หรือไม่
ถ้าท่านขายสินค้ามากกว่าสิบ (10) ชิ้นในอีเบย์ และมีคะแนน Detailed Seller Rating อยู่ที่ 4.5 ขึ้นไปในทุกข้อ (การสื่อสาร ค่าขนส่ง ระยะเวลาในการส่งของ) จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นนี้ ทั้งนี้คะแนน DSR สำหรับโปรโมชั่นนี้จะดูจากผลประกอบการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ถ้าหากผู้ซื้อให้คะแนน DSR สำหรับการขายสินค้ามากกว่า 10 รายการแก่ท่านแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูคะแนน DSR ปัจจุบันของท่านได้ที่ Seller Dashboard ที่อยู่ใน My eBay ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DSR กรุณาเข้าไปดูได้ที่ ศูนย์ข้อมูลผู้ขาย (Seller Information Center)

หากท่านเป็นผู้ขายใหม่ที่ยังไม่มีคะแนน DSR ก็สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้เช่นกัน


โปรโมชั่นพิเศษนี้ต่างจากค่าธรรมเนียมมาตรฐานในการลงขายสินค้าแบบประมูลของอีเบย์อย่างไร

แทนที่จะได้รับค่าแปะขายสินค้าฟรีจากการแปะขายสินค้าแบบประมูล 100 รายการแรก สำหรับสินค้าที่มีราคาเริ่มต้นไม่เกิน 99¢ โดยไม่มีการระบุราคาขั้นต่ำ บวกกับการแปะขายสินค้าแบบประมูล 100 รายการ ที่มีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ได้ (รวมค่าแปะขายสินค้าฟรีทั้งหมด 200 รายการ) ผู้ขายที่เข้าขายจะไม่เสียค่าแปะขายสินค้าสำหรับการแปะขายสินค้าแบบประมูล 100 รายการแรก ที่ไม่มีการระบุราคาขั้นต่ำในหมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ จำกัดการแปะขายสินค้าไม่เกิน 100 รายการที่มีสิทธิ์ใช้ราคาโปรโมชั่นในช่วงโปรโมชั่น
 

โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นเมื่อไร

โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นในวันอังคารที่ 25 เดือนมกราคม ปี2554 ในเวลา 00:00:01 ตามเวลาแปซิฟิก (เที่ยงคืนหนึ่งวินาที ของวันที่ 25 เดือนมกราคม ปี2554) และจะสิ้นสุดลงในวันอังคารที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ ปี2554 ในเวลา23:59:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก (5 ทุ่ม 59 นาที 59 วินาที) (“ช่วงโปรโมชั่น”)

ต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด

ในช่วง เวลาโปรโมชั่นจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการลงขายสินค้าแบบประมูล จำนวน 100 รายการต่อเดือน ในหมวดเสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องประดับ ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ * รายการขายที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 25 มกราคม 2554 และจะจัดจำหน่ายจริงในช่วงเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ได้รับราคาโปรโมชั่น ด้วยเช่นกัน


หมายเหตุ: ผู้ขายที่ลงประกาศโดยใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แบบฟอร์ม Sell Your Item (SYI 3.0) เวอร์ชันล่าสุด อาจจะไม่เห็นส่วนลดค่าธรรมเนียมตามโปรโมชั่นในขั้นตอนการลงประกาศขาย แต่จะเห็นส่วนลดได้ในส่วน “View Account Status” ของ My eBay รวมทั้งในใบเรียกเก็บเงิน (invoice) ครั้งต่อไปด้วย

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่ายังเหลือสิทธิ์ลงขายสินค้าตามโปรโมชั่นพิเศษนี้อีกเท่าไร

ท่านสามารถดูข้อมูลได้ในหน้า My eBay รวมทั้งใน Selling Manager และ Selling Manager Pro ภายใต้หัวข้อ "Listing Offers" โดยจะมีระบบนับแยกต่างหากสำหรับโปรโมชั่นนี้ ท่านจะเห็นระบบนับก็ต่อเมื่อท่านลงขายสินค้าในช่วงโปรโมชั่นเท่านั้น

ค่าธรรมเนียม
ราคาเริ่มต้น (USD) ค่าลงประกาศขายสินค้า
$0.01 - $0.99 ฟรี
$1.00 - $9.99 $0.25 ฟรี
$10.00 - $24.99 $0.50 ฟรี
$25.00 - $49.99 $0.75 ฟรี
$50.00 - $199.99 $1.00 ฟรี
$200.00 - or more $2.00 ฟรี
ราคาขาย ค่าธรรมเนียม Final Value Fee
ขายสินค้าไม่ได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม
ขายสินค้าได้ในราคาตั้งแ่ต่$0.01 ขึ้นไป 9% ของราคาขาย (ไม่เกิน 50$)

* ขายสินค้าได้ไม่เกิน 100 ชิ้น ตามโปรโมชั่นนี้

**หมายเหตุ: ยังคงมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าธรรมเนียม Buy It Now และค่าธรรมเนียมอัพเกรดการลงประกาศเสริม อาทิ Gallery Plus ฯลฯ)) และค่าธรรมเนียมเมื่อขายของได้ (Final Value Fee)การลงขายสินค้าประเภทใดที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
เงื่อนไขที่ไม่เข้าข่ายตามโปรโมชั่นนี้ประกอบด้วย ผู้ขายที่มีร้านอีเบย์สโตร์ การลงประกาศขายราคาตายตัว (Fixed Price) สินค้าหมวดอื่นๆทั้งหมด ยกเว้นหมวด เสื้อผ้า รองเท้า และ เครื่องประดับ

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการลงขายสินค้าที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 25 เดือนมกราคม ปี2554 รวมทั้งประกาศขายสินค้าที่มีการแก้ไขในช่วงโปรโมชั่น นอกจากนั้น ท่านยังไม่อาจใช้โปรโมชั่นนี้ได้สำหรับการลงประกาศขายที่เริ่มหลังจากช่วงเวลาโปรโมชั่นผ่านพ้นไปแล้ว การแปะขายสินค้าที่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำก็ไม่มีสิทธิใช้โปรโมชั่นนี้เช่นกัน


ฉันจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้อย่างไร
ท่านจะได้รับโปรโมชันนี้โดยอัตโนมัติเมื่อท่านแปะขายสินค้าแบบประมูลผ่านทาง Sell Your Item Form, eBay Seller Tools และเครื่องมือสำหรับผู้ขายอื่นๆส่วนใหญ่แชร์ข่าว/โปรโมชั่นนี้ใน Facebook
Bookmark and Share