เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ภาวะน้ำท่วมในออสเตรเลียอาจส่งผลให้การขนส่งล่าช้า

 
 
 
เนื่องจากขณะนี้ ในพื้นที่รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลียได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วม เราจึงใคร่ขอความกรุณาให้ผู้ซื้อ หรือผู้ขายที่ทำธุรกิจกับผู้ซื้อที่อยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวอดทนต่อความล่าช้าซึ่งอาจเกิดขึ้นกับการจัดการขนส่งสินค้าที่ท่านซื้อขายในช่วงนี้
 
 
อีเบย์ขอแสดงความห่วงใยไปยังผู้ใช้อีเบย์ทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศดังกล่าว
 
 
ขอแสดงความนับถือ 
ทีมงานอีเบย์ 
 


flooding in Australia from CNN website