เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศ:ความล่าช้าในการส่งสินค้าไปยังสหรัฐ อังกฤษและยุโรป


เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายใน อังกฤษ ยุโรปและสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าไปยังประเทศดังกล่าว

ข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ CNN


1.    Adverse weather caused the cancellation or delay of hundreds of flights across Europe on Sunday
http://www.cnn.com/2010/WORLD/europe/12/19/europe.winter.weather/index.html?hpt=T2

2.    Western states of USA facing ‘all day on slaughter’ from massive winter storm
http://www.cnn.com/2010/US/12/19/winter.weather/index.html?hpt=T2

3.    พื้นที่ในรัฐมิชิแกนที่ได้รับผลกระทบ (ข้อมูลจากเว็บไซต์อีเบย์สหรัฐอเมริกา)
Greater Michigan
Gagetown, MI 48735
Southeast Michigan
Bad Axe, MI 48413
Port Austin, MI 48467
Harbor Beach, MI 48441
Kinde, MI 48445
Port Hope, MI 48468
Forestville, MI 48434
Minden City, MI 48456
Ruth, MI 48470
Ubly, MI 48475
Greater Indiana
Hannah, IN 46340
LaCross, IN 46348
Wanatah, IN 46390เราขอแนะนำให้ผู้ขายบนอีเบย์ปฏิบัติดังนี้ เพื่อไม่ให้ผู้ซื้อไม่ได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้า

o    สื่อสารสำหรับผู้ซื้อจากเขตที่ได้รับผลกระทบ ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษและยุโรป และเพิ่มช่อง  ทางให้ผู้ซื้อสามารถติดต่อคุณได้
    ดูตัวอย่าง อีเมล์สำหรับแจ้งให้ผู้ซื้อทราบ
o    แจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการส่งสินค้า
o    เพิ่มระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไปยังประเทศที่ได้รบผลกระทบ
o    เพิ่มข้อความประกาศเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ในประกาศขายสินค้า พร้อมทั้งให้รายละเอียดช่องทางการติดต่อคุณ
o     หากสินค้าได้ส่งออกจากประเทศของคุณไปแล้ว  แจ้งให้ผู้ซื้อทราบในทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าด้วย


ผู้ขายควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสื่อสารกับผู้ซื้ออย่างสม่ำเสมอ การแจ้งให้ผู้ซื้อทราบเป็นระยะจะทำให้ผู้ซื้อเข้าใจ สถานการณ์และระยะเวลาที่ตนจะได้รับสินค้าที่สั่งซื้อไปอย่างถูกต้อง


ขอแสดงความนับถือ
อีเบย์