เว็บที่เกี่ยวข้อง:

สภาพอากาศในเยอรมนีอาจทำให้การส่งสินค้าล่าช้าออกไป

เรียนท่านผู้ขาย

เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นในเขตประเทศเยอรมนี ทำให้การส่งของอาจต้องล่าช้าออกไป ทั้งนี้ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าได้ยืนยันกับเราว่าจะพยายามส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับอย่างตรงเวลาที่สุด

เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่พอใจของผู้ซื้อ เราจึงขอแนะนำให้ผู้ขายทุกรายแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการส่งสินค้าเกิดขึ้นจากสภาพอากาศดังกล่าว โดยเฉพาะผู้รับในต่างประเทศที่อาจไม่ทราบข่าวสภาพอากาศในประเทศเยอรมนี


นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าในการตัดสินใจให้คะแนน DSR ในหมวดระยะเวลาการส่งสินค้านั้น ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงอุปสรรคทางสภาพอากาศที่มีผลต่อการขนส่งด้วย


ทั้งนี้ หากผู้ซื้ออยู่ในเขตที่สภาพอากาศเลวร้าย เราขอแนะนำให้ผู้ขาย ติดต่อกับผู้ซื้อผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อชี้แจงปัญหาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาขนส่งที่ต้องล่าช้าออกไป


ท่านสามารถขอรายละเอียดการติดต่อพันธมิตรคู่ค้าของท่านได้ที่นี่


ขอแสดงความนับถือ อีเบย์