เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ขยายโปรโมชั่นประกาศขายสินค้าต่อไปจนถึงปี 2554


ข่าวดี รีบคว้าโอกาสทองสำหรับข้อเสนอพิเศษในตอนนี้และหลังช่วงเทศกาลวันหยุด ท่านยังคงมีเวลาเข้าร่วมโปรโมชั่นประกาศขายสินค้าดังต่อไปนี้


•    ไม่ต้องเสียค่าแปะขายสินค้า (Insertion Fees) เมื่อท่านลงขายสินค้า (list) หรือลงขายสินค้าซ้ำ (relist) โดยใช้ eBay catalog –ราคาตายตัว (Fixed Price) หรือแบบประมูล (Auction-style) ขยายไปจนถึงวันที่ 15 เดือนมกราคม พ.ศ2554 แล้ว
•    มีผลกับการลงขายสินค้าในหมวดเครื่องเล่น iPod และ MP3 อุปกรณ์ Global Positioning Systems (GPS) รวมทั้ง DVD, HD DVD และ Blu-Ray
•    ลงขายแบบประมูล (List Auction-style) ในหมวดวิดีโอเกม เสียค่าแปะขายสินค้า (Insertion Fees) เพียง 25¢ ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ2554 มีผลสำหรับการลงขายสินค้าในหมวด

          o    เกม (ในหมวดวิดีโอเกม)
          o    เกมเก่า (ในหมวด วิดีโอเกม)

•    ค่าลงขายสินค้าราคาตายตัว แค่ 5¢ สำหรับประกาศขายสินค้าที่มีรายละเอียดสินค้า (ข้อมูลสินค้าที่กรอกล่วงหน้า - pre-filled item information) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ2554 มีผลสำหรับการลงขายสินค้าในหมวด
          o    หนังสือ ดนตรี ภาพยนตร์และดีวีดี รวมทั้งวิดีโอเกม (ไม่รวมเครื่องเล่นวิดีโอเกม)
          o    เพิ่มคำขยายชื่อสินค้า (Subtitle) ได้ฟรีสำหรับประกาศขายสินค้าราคาตายตัว (Fixed Price) และแบบประมูล (Auction-style)ขอให้มีความสุขในช่วงเทศกาล