เว็บที่เกี่ยวข้อง:

[ชิลี] บริการไปรษณีย์ในชิลีล่าช้าเนื่องจากการประท้วงทางอุตสาหกรรม

เรียนท่านผู้ขาย
ที่ทำการไปรษณีย์ประเทศชิลีได้ประกาศให้ทราบว่า สถานการณ์การประท้วงของสหภาพการค้าซึ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ธันวาคมได้ส่งผลกระทบให้บริการไปรษณีย์และไปรษณีย์ด่วนในชิลีเกิดความล่าช้า ทั้งนี้จะมีประกาศให้ทราบอีกครั้งเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ 

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น