เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศเรื่องความล่าช้าในการส่งไปรณีย์ภัณฑ์ไปยังประเทศอังกฤษ

ที่ทำการไปรษณีย์สหราชอาณาจักรสหราชอาณาจักรมีประกาศให้ทราบว่า ภาวะหิมะตกหนักในบางพื้นที่ อาจส่งผลกระทบให้บริการไปรษณีย์ด่วนและไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท ที่ส่งไปยังพื้นที่ดังที่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ล่าช้าออกไปจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบอีกครั้ง

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รหัสไปรษณีย์
Aberdeen AB
Charlton BR, DA, E1, E3, E14, E1W, E98, SE2-28
Edinburgh EH, FK, KY1-4, KY11-12, KY99, TD
Gatwick BN, RH
Glasgow G, HS9, KA, ML, PA
Inverness HS1-8, IV, KW1-17, PA39-40, PH30-44, PH49-50
Leeds BD, HD, HX, LS, WF
Lincoln DN31-41, LN, NG34, PE10-12, PE20-25
London Central SW5-7, W1-2, W9, WC
London North West W10-14, WD
Medway CT, ME, TN23-30
Mitcham CR, KT, SM, SW2, SW4, SW8-9, SW11-12, SW15-20, SW99
Newcastle DH7-9, DH97-99, NE
North Essex CM, SS
Nottingham DE, NG
Perth DD, KY5-10, KY13-16, PH1-26
Romford E4, E6-7, E10-13, E15-18, IG, RM
Rotherham DN1-22, DN55, S
Solent PO, SO, SP1-4, SP10-11
Tonbridge TN

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก ใดๆที่เกิดขึ้น

ข้อมูลต้นฉบับจากประกาศของไปรษณีย์ฮ่องกง
http://www.hongkongpost.com/doc/eclub/news/20101206a.pdf