เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศเขตที่ได้ัรับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในออสเตรเลีย

 เนื่องจากมีฝนตกและน้ำท่วมในนิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลีย  ที่ทำการไปรษณีย์ออสเตรเลียจึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบว่าอาจมีความล่าช้า ในการส่งไปรษณีย์ภัณฑ์รวมทั้งบริการไปรษณีย์ด่วนทุกประเภทไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ รหัสไปรษณีย์
Riverina 2590, 2661 - 2707
South Coast, Riverina, Murray 2649 - 2656
South Coast, Riverina, North Coast 2720 - 2730
Central Tablelands, South Coast, Riverina, North West 2787 - 2820
Murray, North West 2821 – 2844, 2878 - 2880

ดูข้อความต้นฉบับจากประกาศของที่ทำการไปรษณีย์ฮ่องกง (ภาษาอังกฤษและจีน):
 
http://www.hongkongpost.com/doc/eclub/news/20101207a.pdf