เว็บที่เกี่ยวข้อง:

ประกาศ:สภาพอากาศทำให้การส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียและอังกฤษล่าช้า

เรียนท่านผู้ขาย
 
 
เนื่องจากมีฝนตกหนักในเขตนิวเซาท์เวลส์ของประเทศออสเตรเลีย และบางพื้นที่ในสหราชอาณาจักรที่ทำการไปรษณีย์ออสเตรเลีย และ ไปรษณีย์สหราชอาณาจักรจึงได้ประกาศแจ้งให้ทราบว่าอาจะเกิดความล่าช้าในการส่งไปรษณียภัณฑ์ทุกประเภท รวมทั้งบริการไปรษณีย์ด่วน ไปยังพื้นที่ที่ได้รับงผลกระทบ
 

 
 
 
คำแนะนำสำหรับผู้ขาย
 
 
เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างความพึงพอใจกับผู้ซื้อ ผู้ขายควรแจ้งให้ผู้ซื้อรับทราบสถานการณ์ในทันที โดยเราขอแนะนำให้คุณดำเนินการดังนี้
 
 
1. ติดต่อผู้ซื้อในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบผ่านข้อความ M2M และ/หรืออีเมล์โดยเร็วที่สุด
ตัวอย่างข้อความสำหรับแจ้งผู้ซื้อ

2. แจ้งให้ผู้ซื้อทราบว่าจะเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าในรายละเอียดสินค้า (listing description) ของประกาศขายสินค้า (listing) 
 
3. แก้ไขรายละเอียดในบริการการขนส่ง (Shipping Service) ไปยังออสเตรเลียและสหราชอาณาจักรโดยมีการแจ้งช่วงเวลาส่งสินค้าที่นานและยืดหยุ่นขึ้นตามความจำเป็น โดยประเมินจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
 
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์