เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ | เยอรมัน | ฝรั่งเศส

[อังกฤษ]การตั้งวันหยุดของผู้ขายในช่วงเทศกาล

 ถ้าหากคุณคิดที่จะปิดร้านช่วงคริสต์มาสหรือหลังจากช่วงสิ้นปีที่แสนจะวุ่นวายแล้วละก็ เราขอแนะนำให้คุณใช้การตั้งค่าการขายช่วงเทศกาล เพื่อให้ลูกค้ารู้ว่าคุณจะไม่อยู่ในช่วงเวลาใดบ้าง การตั้งค่าช่วงเทศกาลใช้ได้เฉพาะสมาชิกที่เปิดร้าน eBay Store เท่านั้น


การปรับปรุงระบบการตั้งค่าการขาในช่วงเทศกาลจะช่วยให้การแปะขายราคาตายตัว (fixed price listings) ไม่ไปปรากฏอยู่ในผลลัพธ์การค้นหา และผู้ซื้อที่เพิ่มรายการสินค้าคุณลงไปในรายการ watch list จะไม่สามารถซื้อสินค้าดังกล่าวได้ตอนที่คุณไม่อยู่ วิธีการนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ลูกค้าประสบปัญหาการรอส่งสินค้าเป็นเวลายาวนานรวมทั้งยังช่วยปกป้องคุณพ้นจากการได้รับคะแนน feedback เป็นลบและการได้คะแนน detailed seller ratingsต่ำอีกด้วย


ถ้าต้องการเข้าถึงการตั้งค่าช่วงเทศกาลของร้านค้าในอีเบย์ ให้เข้าไปที่ My eBay > Manage My Shop > Shop Holiday Settings ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าให้ร้านค้าในอีเบย์ของคุณช่วงเทศกาลได้ที่นี่ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์