เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

คำแนะนำสำหรับผู้ขาย:สหรัฐอเมริกาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ ที่ส่งเข้าไปในประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้า

คำแนะนำสำหรับผู้ขาย:สหรัฐอเมริกาเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบพัสดุ ที่ส่งเข้าไปในประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง

จากเหตุการณ์ที่มีการตรวจพบพัสดุภายในบรรจุระเบิดที่ถูกส่งมาจากต้นทางประเทศเยเมนนั้น ทำให้ทางการสหรัฐอเมริกา เพิ่มมาตรการในการตรวจสอบพัสดุที่นำส่งเข้าประเทศอย่างเข้มงวดมากขึ้น

ทั้งนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยดังกล่าว อาจส่งผลให้การจัดส่งสินค้าไปถึงผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาล่าช้ากว่าปกติคำแนะนำสำหรับผู้ขายเพื่อช่วยลดผลกระทบและป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อเกิดความไม่พึงพอใจ อันเนื่องจากการส่งที่ล่าช้าจากมาตรการดังกล่าว

 

- ขยายช่วงเวลาจัดการส่งสินค้า (handling time) ไปยังสหรัฐอเมริกาให้ยาวขึ้น

- อัพโหลดข้อมูลการติดตามสถานะของสินค้า(Tracking Information) เพื่อให้ทั้งคุณและผู้ซื้อทราบสถานะของสินค้า
และทำให้ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ขายในประเทศไทย สามารถตรวจสอบ
สถานะของพัสดุได้ที่หน้า
ตรวจสอบสถานะการส่งพัสดุ

- หากคุณขายสินค้าหลายๆ ชิ้น ไม่ควรส่งไปพร้อมกัน (combined shipping) การส่งสินค้าแยกชิ้นจะทำห้การตรวจสอบและส่งสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นมากขึ้น

- แจ้งให้ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาทราบทันทีหลังจากคุณส่งสินค้าไปแล้ว

- เพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนี้ในหน้ารายละเอียดสินค้า (listing description) ให้ผู้ซื้อในสหรัฐอเมริการับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าอาจมีความล่าช้าในการจัดส่งสินค้า พร้อมทั้งให้รายละเอียดที่ผู้ซื้อสามารถติดต่อคุณได้สะดวก

- คุณสามารถดูตัวอย่างข้อความแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบสินค้าได้

ที่นี่

 

เราขอแนะนำให้คุณติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสื่อสารกับผู้ซื้อในสหรัฐอเมริกาอย่างสม่ำเสมอ การแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า จะช่วยลดความเข้าใจผิดและความไม่พอใจอันเกิดจากระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่ล่าช้าได้


ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้