เว็บที่เกี่ยวข้อง:

22-26 พย.นี้ ลงขายสินค้าแบบประมูลเพียง 25 เซนต์ลงขายแบบประมูลแค่ 25¢
22-26 พฤศจิกายนนี้ิ


arrow  โปรโมชั่นสำหรับการลงขายสินค้าแบบประมูล

arrow  พร้อมรับผู้ซื้อช่วงเทศกาล*ตามเงื่อนไขด้านล่าง.
 
 
*ผู้ใดมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง
ตั้งแต่ วันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน 2553 ผู้ขายที่ลงประกาศขายสินค้าในแบบประมูลและมีคะแนน Detailed Seller Rating อยู่ที่ 4.5 ขึ้นไปในทุกข้อ ใน Seller Dashboard ของคุณ จะเสียค่าธรรมเนียมการลงประกาศขายสินค้าเพียง 10 เซนต์ต่อรายการ ผู้ขายใหม่ที่ยังไม่มีคะแนน DSR ก็มีสิทธิเช่นกัน ทั้งนี้คะแนน DSR จะดูจากผลประกอบการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ถ้าหากต้องการทราบคะแนน DSR ผู้ขายสามารถเข้าไปดูได้ที่ Seller Dashboard ที่อยู่ใน My eBay

โปรโมชั่นนี้ผู้ขายสามารถรับสิทธิ์ได้ ไม่ว่าจะเปิด eBay Store หรือไม่ก็ตาม


โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นเมื่อไร
โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ในเวลา 00:00:01 ตามเวลาแปซิฟิก (เที่ยงคืนหนึ่งนาที ของวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553) และจะสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่ 26พฤศจิกายน 2553 ในเวลา23:59:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก (ห้าทุ่ม 59 นาที 59 วินาที) (“ช่วงโปรโมชั่น”) สำหรับการลงขายในเว็บ www.eBay.ca โปรโมชั่นจะเริ่มในเวลา เที่ยงคืน 1 วินาทีของวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ตามเวลาตะวันออก และสิ้นสุดลงในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา ห้าทุ่ม 59 นาที 59 วินาที ตามเวลาตะวันออก


ตามโปรโมชั่น ผู้ขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด

ในช่วงเวลาโปรโมชันจะเสียค่าธรรมเนียมลงประกาศแบบประมูลที่ 25 เซนต์ในเว็บไซต์อเมริกา www.ebay.com, www.eBayMotors.com(เฉพาะหมวด Parts and Accessories) และอีเบย์แคนาดา www.ebay.ca ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ รายการขายที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 และจะเริ่มจำหน่ายจริงในช่วงเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ได้รับอัตราโปรโมชั่น ด้วยเช่นกัน

หมายเหตุ: ผู้ขายที่ลงประกาศโดยใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แบบฟอร์ม Sell Your Item (SYI 3.0) เวอร์ชันล่าสุด ค่าธรรมเนียมตามโปรโมชันจะไม่แสดงในช่วงขั้นตอนการลงประกาศขาย แต่จะเห็นส่วนลดได้ในส่วน “View Account Status” ของ My eBay รวมทั้งในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปด้วย

Fees
Starting or Reserve Price Auction-style Insertion Fee Promotional Rate for Insertion Fee
$0.01 - $0.99 $0.10
$0.10 (no change)
$1.00 - $9.99 $0.25 $0.25 (no change)
$10.00 - $24.99 $0.50 $0.25
$25.00 - $49.99 $0.75 $0.25
$50.00 - $199.99 $1.00 $0.25
$200.00 - or more $2.00 $0.25

หมายเหตุ: ยังคงมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย และค่าธรรมเนียมอัพเกรดการลงประกาศเสริม อาทิ Gallery Plus ค่าธรรมเนียมการใช้ Reserve Listing หัวเรื่องย่อย ฯลฯ)

* ผู้ขาย ที่ไม่ได้เปิดอีเบย์ สโตร์ยังมีสิทธิ์ลงขายสินค้าฟรี 100 ชิ้นต่อเดิอน (ดูรายละเอียด) ประกาศขายที่เกินจากสิทธิ์ลงขายฟรี 100 ชิ้น จะได้รับสิทธิ์ลงขายสินค้า 25เซ็นต์ตามโปรโมชั่นการลงขายสินค้าประเภทใดที่จะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
เงื่อนไข ที่ไม่เข้าข่ายตามโปรโมชันนี้ประกอบด้วย การลงประกาศขายราคาตายตัว (Fixed Price) สินค้าในหมวด, eBay Motors Passenger Vehicles, Motorcycles, Boats, Power Sports, Other Vehicles, Motors Local Market, Professional Services, Real Estate และ Classified Ad รวมถึงหมวดหมู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปนี้ ractors & Farm Machinery (91952), Antique Tractors & Equipment (45009), Heavy Equipment (25249), Concession Trailers & Carts (67145), Imaging & Aesthetics Equipment (92036), Forklifts & Other Lifts (97185), Manufacturing Equipment (92080), Metalworking Equipment (92082), and Commercial Printing Presses (26247).

โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการประกาศขายที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 รวมทั้งประกาศขายที่มีการแก้ไขในช่วงโปรโมชั่น นอกจากนั้น คุณยังไม่อาจใช้อัตราโปรโมชันนี้ได้สำหรับการลงประกาศขายที่เริ่มหลังจาก ช่วงเวลาโปรโมชันผ่านพ้นไปแล้ว


ฉันจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้อย่างไร
คุณจะได้รับอัตราโปรโมชันนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงประกาศขายสินค้าแบบประมูล ผ่านทาง Sell Your Item Form, eBay Seller Tools และเครื่องมือสำหรับผู้ขายอื่นๆส่วนใหญ่