เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

[อังกฤษ]ห้ามการขนส่งตลับหมึกและผงหมึกทางเครื่องบิน
หลังจากเกิดเหตุการณ์ระเบิดดัดแปลงไปเมื่อเร็วๆนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงขนส่งจึงได้ออกประกาศห้ามการขนส่งตลับหมึกและผงหมึกทางเครื่องบินในทุกเป้าหมายทั้งในและนอกสหราชอาณาจักร  คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ทันที ทั้งนี้ ตลับหมึกและผงหมึกหมายถึงตลับที่มีน้ำหนักเกิน 500 กรัมที่ถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์พิมพ์อาทิ พรินเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องโทรสาร


คำแนะนำสำหรับผู้ขายที่ต้องส่งสินค้าประเภทตลับหมึกและผงหมึก


•    แก้ไขประกาศขายสินค้า อาทิ ใส่ข้อมูลเกี่ยวกับข้อห้ามดังกล่าวลงไป

•    แก้ไขข้อมูลบริการส่งสินค้าในหมวดหมู่การขนส่งและการบรรจุหีบห่อของแบบฟอร์มการขายสินค้า (Sell your item form)

•    ติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อขอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับบริการขนส่งที่มีให้สำหรับตลับหมึกและผงหมึก


ศึกษารายละเอียดประกาศของรัฐมนตรีกระทรวงขนส่งประเทศอังกฤษได้ที่นี่