เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ผู้ขายทุกรายสามารถใช้ฟังก์ชั่น bulk edit ที่ปรัปปรุงใหม่ได้แล้ว

ผู้ขายทุกรายจะสามารถใช้ฟังก์ชัน bulk ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงประกาศขายสินค้าของตนทันช่วงเทศกาลนี้พอดี เหล่าผู้ขายต่างแสดงความชื่นชมต่อฟังก์ชันการแก้ไขรายการแบบกลุ่มเป็นอย่างมาก ในตอนนี้คุณไม่ต้องทำอะไร เพียงแค่เริ่มต้นใช้ฟังก์ชันใหม่ได้เลย


คุณยังคงใช้ขั้นตอนการแก้ไขและปรับปรุงรายการแบบกลุ่มรุ่นเดิมได้ตลอดช่วงฤดูการขายหน้าเทศกาลนี้ ถ้าหากต้องการแปลงไปใช้ขั้นตอนแบบเก่า คุณเพียงแต่คลิกลิงก์ปฏิเสธการใช้ฟังก์ชันใหม่ (opt-out) ที่อยู่ด้านบนขวาของฟังก์ชันแก้ไขรายการแบบกลุ่มชนิดใหม่เท่านั้นเอง
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันแก้ไขรายการแบบกลุ่มชนิดใหม่ได้ ที่นี่