เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

ลงประกาศขายแบบประมูลแค่ 10 เซนต์ – 4 วันเท่านั้น (29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน)

 
ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน การลงประกาศขายสินค้าในรูปแบบการประมูลจะเสียค่าธรรมเนียมลงประกาศ (Insertion Fees) แค่ 10 เซนต์เท่านั้น ไม่ว่าสินค้ามีราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ตาม ข้อเสนอนี้ใช้ได้กับ eBay.com, eBay Motors Parts & Accessories และ eBay Canada เหนืออื่นใด สินค้าแทบทุกหมวดยังเข้าร่วมรายการนี้ด้วย ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าข้อมูล

หมายเหตุ ผู้ขายที่ไม่ได้เป็นสมาชิก eBay Store ยังคงมีสิทธิลงประกาศขายสินค้าฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ 100 รายการต่อเดือน ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง 7 มกราคม และหลังจากลงรายการฟรี 100 รายการต่อเดือนจนครบแล้ว ผู้ขายมีสิทธิลงประกาศขายสินค้าแบบประมูล (Auction-style) โดยเสียค่าธรรมเนียมแค่ 10 เซนต์ต่อรายการ อย่างที่กล่าวเอาไว้ข้างต้น