เว็บที่เกี่ยวข้อง: อังกฤษ

[สหรัฐ] นโยบายรายการขายซ้ำซ้อนมีผลบังคับใช้แล้ว

 
 
ประกาศ: นโยบายรายการขายซ้ำซ้อนมีผลบังคับใช้แล้วในวันที่ 26 ตค.เราขอแนะนำให้คุณแก้ไขรายการสินค้าของคุณตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการขายของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น
 
 
 
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ผู้ขายถูกจำกัดให้ลงประกาศขายสินค้าแบบกำหนดราคาตายตัว (Fixed Price) ได้เพียงรายการเดียวต่อสินค้าที่เหมือนกันแต่ละชิ้น หรือลงประกาศขายสินค้าได้ 5 รายการถ้าหากสินค้าดังกล่าวผลิตขึ้นมาสอดคล้องกับเงื่อนไขเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หรือรุ่นใดรุ่นหนึ่งโดยเฉพาะ
 
 
 
ถ้าหากมีการตรวจเจอประกาศขายสินค้าที่กำหนดราคาตายตัวซ้ำซ้อน อีเบย์จะลบรายการขายที่ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติ เก็บประกาศขายสินค้าที่กำหนดราคาดีที่สุด (best performing listing) เอาไว้เพียงรายการเดียว และคืนเครดิตค่าธรรมเนียมลงประกาศขายสินค้า (Insertion Fees) และค่าธรรมเนียมอัพเกรดประกาศขายสินค้า (listing upgrade fees) ให้ ส่วนผู้ขายรายใดที่ยังคงลงประกาศขายสินค้าชนิดเดียวกันซ้ำซ้อนต่อไปจะถูกลบรายการที่ซ้ำซ้อนโดยที่ไม่มีการคืนเครดิตค่าธรรมเนียม และอาจโดนมาตรการลงโทษหลายประการ ตรวจสอบการใช้ฟังก์ชันลงประกาศขายสินค้าซ้ำโดยอัตโนมัติอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงการลงประกาศขายสินค้าซ้ำซ้อนโดยไม่ตั้งใจ
 
 
หลังจากลบประกาศขายสินค้ารายการที่ซ้ำซ้อนทิ้งไปแล้ว อีเบย์จะไม่ทำการรวมจำนวนคงเหลือของสินค้าไปไว้ในรายการเดียว ด้วยเหตุนี้คุณควรทำการแก้ไขเองเสียตั้งแต่บัดนี้ เพื่อรวมยอดคงเหลือของสินค้าไปไว้ในรายการประกาศขายสินค้าราคาดีที่สุดเพียงรายการเดียว โดยต้องสอดคล้องกับจำนวนสินค้าคงเหลือที่คุณมีไว้สำหรับจำหน่าย จากนั้นลบประกาศขายสินค้ารายการซ้ำซ้อนทิ้งไปทั้งหมด
 
 
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ได้ที่นี่ สิ่งที่อีเบย์ถือว่าเป็นประกาศขายสินค้าซ้ำซ้อน และเรื่องที่ควรทำเกี่ยวกับประกาศขายสินค้าของคุณเอง