เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[สหรัฐ]เพิ่มคุณสมบัติใหม่ใน Standard Picture Uploader ยกเลิกการใช้ Enhanced Uploader

 อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ เราจะเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ในเครื่องมืออัพโหลดภาพมาตรฐาน (Standard picture uploader) ที่ทำงานโดยใช้ระบบ Flash นอกเหนือจากคุณสมบัติปัจจุบันที่สามารถเลือกบริเวณและหมุนภาพได้แล้ว คุณยังจะสามารถปรับแต่งความสว่างและความคมชัดของภาพได้ก่อนที่คุณจะอัพโหลดภาพขึ้นไป หลังจากที่คุณเลือกภาพเหล่านั้นมาใช้แบบฟอร์ม Sell Your Item Add Pictures แล้ว


ดังที่แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้แล้วว่า เราจะเลิกใช้ Enhanced picture uploader (ซึ่งจำกัดการทำงานเฉพาะผู้ขายที่ใช้ Internet Explorer ใน Windows เท่านั้น) ใน eBay.com ตั้งแต่สัปดาห์หน้านี้เป็นต้นไป โดยจะมีเวอร์ชัน Standard มาแทน ซึ่งมีคุณสมบัติแบบเดียวกันสำหรับผู้ขายทุกคน ไม่ว่าจะใช้บราวเซอร์ชนิดใดบน Windows หรือ Mac ก็ตามที่สามารถเข้าใช้อีเบย์ได้ถ้าในตอนนี้คุณใช้เครื่องมืออัพโหลดภาพเวอร์ชัน Enhanced อยู่ คุณจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องมืออัพโหลดตามรุ่น Standard โดยอัตโนมัติ โดยระบบอาจขอให้คุณติดตั้ง Adobe Flash เว้นแต่คุณติดตั้งโปรแกรมนี้เอาไว้แล้ว ถ้าหากคุณไม่ต้องการติดตั้ง Adobe Flash คุณก็เพียงแต่เลือกเครื่องมือโหลดภาพและพื้นฐาน (Basic picture uploader) ในแบบฟอร์ม Sell Your Item Add Pictures ก็ได้

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพโหลดภาพโดยใช้เครื่องมืออัพโหลดแบบมาตรฐานได้ที่นี่ รวมทั้งเรียนรู้คุณสมบัติอื่นๆได้ที่ eBay picture hostingคุณสามารถดาวน์โหลด Adobe Flash ได้ ถ้าคุณต้องการติดตั้งหรืออัพเดตโปรแกรมนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุด และพร้อมที่จะใช้เครื่องมืออัพโหลดตามรุ่น Standard เวอร์ชันล่าสุดของอีเบย์