เว็บที่เกี่ยวข้อง:

คำแนะนำสำหรับการส่งสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาล

วันหยุดเทศกาลปลายปีเป็นช่วงที่ตลาดอีเบย์คึกคักและผู้ขายจะทำยอดขายได้สูงสุด ในขณะเดียวกันช่วงนี้ก็เป็นช่วงทีมีปริมาณการขนส่งสินค้าเยอะที่สุดด้วย ซึ่งหมายความว่าสินค้าที่ส่งจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจใช้เวลาส่งไปยังประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ๆ อย่างอเมริกา อังกฤษ หรือยุโรปช้าลงกว่าเดิมด้วย


คุณควรแน่ใจว่าผู้ซื้อจะได้รับสินค้าทันเวลาเฉลิมฉลองโดยการวางแผนการส่งสินค้าในช่วงเทศกาลล่วงหน้า


1.    ตรวจสอบกับผู้ให้บริการส่งสินค้า
  ตรวจสอบตารางการส่งสินค้าในช่วงวันหยุดของผู้ให้บริการและเส้นตายของการส่งสินค้าในบริการประเภทต่างๆ
•    ผู้ให้บริการส่งสินค้าในประเทศไทย


2.    เสนอทางเลือกบริการส่งสินค้าที่เร็วขึ้น
•    แทนที่จะมีเพียงบริการส่งสินค้าแบบประหยัดเพียงอย่างเดียว คุณควรให้ผู้ซื้อสามารถเลือกบริการส่งแบบด่วนพิเศษได้สำหรับการซื้อสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลด้วย


3.    Track Packages
ระบุหมายเลขตรวจสอบสถานะการส่งสินค้าในหน้า My eBay เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเมื่อไหร่จะได้สินค้าที่ซื้อ ดังนี้
•    คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ
•    คำแนะนำเป็นภาษาไทย


4.    ความล่าช้า
คุณควรเตรียมเผื่อระยะเวลาไว้ถึง 1-2 สัปดาห์ เมื่อระบุเวลาสินค้าส่งถึงโดยประมาณให้ผู้ซื้อทราบ


5.    หากคุณไม่อยู่ ควรตั้งค่าร้านให้เป็น Vacation
ประกาศแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถ้าหากคุณต้องการหยุดไปเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ผู้ซื้อทราบว่าเขาอาจจะต้องรอนานกว่าเดิม จนกว่าคุณจะกลับมาทำงาน


6.    เตรียมพร้อมสำหรับการคืนเงินคืนสินค้า
ความล่าช้าในการส่งสินค้าอาจทำให้ผู้ซื้อขอเงินคืนหรือส่งสินค้าคืนมากกว่าปกติ คุณควรพิจารณาคืนเงินเต็มจำนวนหรือคืนบางส่วนเพื่อให้ผู้ซื้อพึงพอใจและกลับมาซื้อสินค้าใหม่อีกครั้ง