เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ

[สหรัฐ] ลิงก์ติดต่อผู้ขายย้ายไปอยู่ส่วนล่างของหน้าสินค้า

ตามที่ผู้ขายจำนวนมากแจ้งให้เราทราบว่าคำตอบของคำถามจำนวนมากจากผู้ซื้อนั้น มักอยู่ในคำอธิบายสินค้าอยู่แล้ว


ดังนั้น ช่วงที่ผ่านมาเราจึงได้ทำการทดลองย้ายลิงก์ติดต่อผู้ขายไปไว้ในส่วนล่างของสินค้าเพื่อดูว่าจะลดจำนวนของคำถามที่โพสต์เข้ามาหรือไม่ ซึ่ง ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าตำแหน่งใหม่ช่วยลดจำนวนคำถามจากผู้ซื้อ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบที่เป็นลบต่อการซื้อสินค้า


ด้วยเหตุนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ลิงก์ติดต่อผู้ซื้อ (Contact Seller) จะย้ายไปอยู่ในส่วนล่างของหน้าสินค้าของสมาชิกทุกคน


ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์