เว็บที่เกี่ยวข้อง:

แจ้งเตือน: รายการซ้ำซ้อนมีผลบังคับใช้แล้ว

แจ้งเตือน: ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ประกาศขายสินค้ารายการใดที่ถูกระบุว่าเป็นรายการซ้ำซ้อนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ และผู้ขายจะถูกจำกัดให้ลงประกาศขายสินค้าราคาตายตัว (Fixed Price) เพียงรายการเดียวต่อสินค้าที่เหมือนกัน หรือลงประกาศขายสินค้าได้ห้ารายการ ถ้าหากสินค้าชิ้นนี้ผลิตขึ้นมาสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ รุ่น หรือยี่ห้อใดโดยเฉพาะ


แจ้งเตือน: ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป ประกาศขายสินค้ารายการใดที่ถูกระบุว่าเป็นรายการซ้ำซ้อนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติ และก่อนวันที่ 20 ตุลาคม คุณควรลบรายการประกาศขายสินค้าที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถดำเนินการขายได้อย่างต่อเนื่อง

ใช้เครื่องมือค้นหารายการที่ซ้ำซ้อนเพื่อจำแนกและดาวน์โหลดไฟล์ที่มีอยู่ทั้งหมดของรายการที่ซ้ำซ้อนขึ้นมา

ทบทวนการลงประกาศขายสินค้า best performing ของคุณ เพื่อดูว่าสอดคล้องกับจำนวนสินค้าทั้งหมดที่คุณมีจำหน่ายแล้วหรือยัง

ลบรายการที่ซ้ำซ้อนทิ้งไปทั้งหมด

ถ้าหากคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆก่อนวันที่ 20 ตุลาคม อีเบย์จะเก็บรายการสินค้าที่ดีที่สุดของคุณไว้ จากนั้นจะลบรายการที่ซ้ำซ้อนทิ้ง และคืนเครดิตค่าธรรมเนียมลงประกาศขายสินค้า (Insertion Fees) และค่าธรรมเนียมอัพเกรดรายการสินค้าในใบแจ้งหนี้ใบถัดไป อย่างไรก็ตามคุณจะไม่สามารถแก้ไขรายการสินค้าแบบ best performing เพื่อเพิ่มจำนวนสินค้าที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับการจำหน่ายได้

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายประกาศขายสินค้าซ้ำซ้อนได้ที่นี่ รายการสินค้าแบบใดที่อีเบย์ถือว่าเป็นรายการที่ซับซ้อน และคุณควรทำอย่างไรกับประกาศขายสินค้าของคุณ