เว็บที่เกี่ยวข้อง: สหรัฐ | แคนาดา

[สหรัฐ] 5-7 ตต.นี้ ขายแบบ auction ค่าธรรมเนียมเพียง 10 เซ็นต์

sell now
ผู้ใดมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมบ้าง
ตั้งแต่วันที่ 14 ถึง 16 กันยายน 2553 ผู้ขายที่ลงประกาศขายสินค้าในแบบประมูลและมีคะแนน Detailed Seller Rating อยู่ที่ 4.5 ขึ้นไปในทุกข้อ ใน Seller Dashboard ของคุณ จะเสียค่าธรรมเนียมการลงประกาศขายสินค้าเพียง 10 เซนต์ต่อรายการ ผู้ขายใหม่ที่ยังไม่มีคะแนน DSR ก็มีสิทธิเช่นกัน ทั้งนี้คะแนน DSR จะดูจากผลประกอบการในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ถ้าหากต้องการทราบคะแนน DSR ผู้ขายสามารถเข้าไปดูได้ที่ Seller Dashboard ที่อยู่ใน My eBay
 
โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นเมื่อไร
โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นในวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ในเวลา 00:00:01 ตามเวลาแปซิฟิก (เที่ยงคืนหนึ่งนาที ของวันอังคารที่ 5 ตุลึม 2010) และจะสิ้นสุดลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 ในเวลา23:59:59 น. ตามเวลาแปซิฟิก (ห้าทุ่ม 59 นาที 59 วินาที) (“ช่วงโปรโมชั่น”) สำหรับการลงขายในเว็บ www.eBay.ca โปรโมชั่นจะเริ่มในเวลา เที่ยงคืน 1 วินาทีของวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2553 ตามเวลาตะวันออก และสิ้นสุดลงในวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เวลา ห้าทุ่ม 59 นาที 59 วินาที ตามเวลาตะวันออก ของวันที่ 7 ตุลาคม 2553
 
ตามโปรโมชั่น ผู้ขายจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด
ในช่วงเวลาโปรโมชันจะเสียค่าธรรมเนียมลงประกาศแบบประมูลที่ 10 เซนต์ในเว็บไซต์อเมริกา www.ebay.com, www.eBayMotors.com(อะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งเท่านั้น) และอีเบย์แคนาดา www.ebay.ca ตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้ รายการขายที่สร้างขึ้นก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2553 และจะเริ่มจำหน่ายจริงในช่วงเวลาโปรโมชั่นก็มีสิทธิ์ได้รับอัตราโปรโมชั่นด้วยเช่นกัน
 
หมายเหตุ: ผู้ขายที่ลงประกาศโดยใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่แบบฟอร์ม Sell Your Item (SYI 3.0) เวอร์ชันล่าสุด ค่าธรรมเนียมตามโปรโมชันจะไม่แสดงในช่วงขั้นตอนการลงประกาศขาย แต่จะเห็นส่วนลดได้ในส่วน “View Account Status” ของ My eBay รวมทั้งในใบเรียกเก็บเงินครั้งต่อไปด้วย
 
ราคาเริ่มต้น
หรือ Reserve Price
ค่าธรรมเนียมปกติ
ในการขายแบบประมูล
ค่าธรรมเนียม
ตามโปรโมชั่น
$0.01 - $0.99 $0.10
$1.00 - $9.99 $0.10
$10.00 - $24.99 $0.10
$25.00 - $49.99 $0.10
$50.00 - $199.99 $0.10
$200.00 or more $0.10
 
หมายเหตุ: ยังคงมีค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ค่าธรรมเนียมมูลค่าสุดท้าย และค่าธรรมเนียมอัพเกรดการลงประกาศเสริม อาทิ Gallery Plus ค่าธรรมเนียมการใช้ Reserve Listing หัวเรื่องย่อย ฯลฯ)
 
การลงขายสินค้าประเภทใดที่จะไม่ไ้ด้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่น
เงื่อนไขที่ไม่เข้าข่ายตามโปรโมชันนี้ประกอบด้วย การลงประกาศขายราคาตายตัว (Fixed Price) สินค้าในหมวด, eBay Motors Passenger Vehicles, Motorcycles, Boats, Power Sports, Other Vehicles, Motors Local Market, Professional Services, Real Estate และ Classified Ad รวมถึงหมวดหมู่ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่อไปนี้ ractors & Farm Machinery (91952), Antique Tractors & Equipment (45009), Heavy Equipment (25249), Concession Trailers & Carts (67145), Imaging & Aesthetics Equipment (92036), Forklifts & Other Lifts (97185), Manufacturing Equipment (92080), Metalworking Equipment (92082), and Commercial Printing Presses (26247).
 
โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการประกาศขายที่เริ่มต้นก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2553 รวมทั้งประกาศขายที่มีการแก้ไขในช่วงโปรโมชั่น นอกจากนั้น คุณยังไม่อาจใช้อัตราโปรโมชันนี้ได้สำหรับการลงประกาศขายที่เริ่มหลังจากช่วงเวลาโปรโมชันผ่านพ้นไปแล้ว
 
ฉันจะเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้ได้อย่างไร
คุณจะได้รับอัตราโปรโมชันนี้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณลงประกาศขายสินค้าแบบประมูลผ่านทาง Sell Your Item Form, eBay Seller Tools และเครื่องมือสำหรับผู้ขายอื่นๆส่วนใหญ่