เว็บที่เกี่ยวข้อง:

[อังกฤษ] การขายสินค้าเครื่องเล่น MP3 และระบบ GPS

ตั้งแต่ 20 กันยายนนี้เป็นต้นไป จำเป็นต้องส่งประกาศขายสินค้าประเภท สินค้าเครื่องเล่น MP3 และระบบ GPS โดยใช้สินค้าตัวอย่างจากแคตาล็อกของอีเบย์ตามที่ได้แจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนหน้านี้แล้วว่า ภายในปลายเดือนนี้ เราจะเริ่มให้ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าในหมวดหมู่เครื่องเล่น MP3 (MP3 Players) และระบบ GPS (GPS Systems) โดยพิจารณาตัวสินค้าและคุณสมบัติเป็นสำคัญ โดยเพื่อเป็นการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราจึงขอแจ้งเตือนให้คุณทราบว่าตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2553 นี้เป็นต้นไป การลงประกาศขายสินค้าทั้งหมดในหมวดหมู่เครื่องเล่น MP3 และระบบ GPS ที่มีเป็นสินค้าที่มีรายละเอียดอยู่ในแคตาล็อคของอีเบย์ ผู้ขายต้องลงขายโดยใช้ข้อมูลตามที่ปรากฏอยู่ในแคตาล็อกนั้นผู้ขายสินค้าในหมวดหมู่เหล่านี้จำเป็นต้อง


1.    หากเป็นการลงประกาศขายสินค้าใหม่: ลงประกาศขายสินค้าหรือลงประกาศขายสินค้าซ้ำโดยใช้สินค้าตัวอย่างจากแคตาล็อกของอีเบย์

2.    ถ้าหากเป็นการลงประกาศขายสินค้าที่มีอยู่เดิม (รวมทั้งรายการสินค้าแบบประกาศขายสินค้าจนกว่ายกเลิก (Good Until Cancelled)) ให้ทำการแก้ไขประกาศขายสินค้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับสินค้าตัวอย่างในแคตาล็อกของอีเบย์แล้ว


ถ้าหากไม่มีสินค้าตัวอย่างที่ตรงกันในแคตาล็อกของอีเบย์ผู้ขายอาจลงประกาศขายสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลสินค้าจากแคตาล็อกของอีเบย์หมายเหตุ ประกาศขายสินค้าที่ไม่ได้ใช้แคตาล็อกของอีเบย์


1.    ถือเป็นการทำผิดกฎ ถ้าหากมีสินค้าตัวอย่างอยู่ในแคตาล็อกของอีเบย์ เราจะทำการติดต่อผู้ขายเพื่อขอให้แก้ไขประกาศขายสินค้า ผู้ขายรายใดที่ละเมิดกฎข้อนี้หลายครั้งอาจโดนมาตรการต่างๆอาทิ การลบประกาศขายสินค้าและถูกจำกัดสิทธิในการขายและการซื้อได้

2.    สินค้าของผู้ขายจะไม่มีสิทธิมาอยู่ในกรอบ “ข้อเสนอพิเศษ” (“deal box”) ในรูปแบบการชอปปิงสินค้าใหม่ รวมทั้งไมได้รับค่าธรรมเนียมการลงประกาศขายสินค้าแบบต่อเนื่อง รวมทั้งโปรโมชันคำบรรยายและภาพขนาดใหญ่พิเศษฟรีด้วย


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการลงประกาศขายสินค้าแบบใหม่และรูปแบบการช็อปปิงโดยอิงกับตัวสินค้าเป็นหลักได้ที่นี่


ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานอีเบย์