เว็บที่เกี่ยวข้อง:

[สหรัฐ] นโยบายประกาศขายสินค้า: การขาย APPLE IPOD NANO 6G และ IPOD TOUCH 4G

หลังจากที่มีการเปิดตัวเครื่อง Apple iPod Nano 6G และ iPod Touch 4G รุ่นใหม่ไปเมื่อเดือนกันยายนนี้ อีเบย์จึงได้จัดทำข้อกำหนดขึ้นมาเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ซื้อ เนื่องจากสินค้าดังกล่าวน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงมาก พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนผู้ขายของอีเบย์ที่ให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าอีกด้วยผู้ขายส่วนใหญ่สามารถลงประกาศขายสินค้ารุ่นใหม่ของ Apple ได้ แต่ต้องมีการจำกัดจำนวนขาย ซึ่งมีเงื่อนไขดังนี้


•    ตัวแทนจำหน่ายมีที่ได้สิทธิถูกต้องจาก Apple มีสิทธิประกาศขายสินค้าโดยไม่จำกัดจำนวนในแต่ละสัปดาห์
•    ผู้ขาย Top-rated seller ของอีเบย์มีสิทธิจำหน่ายสินค้าไม่เกิน 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
•    ผู้ขายที่มีประวัติการขายในหมวด iPod และเครื่องเล่น MP3 (iPod & MP3 Player) > Apple iPod มีสิทธิที่จะลงประกาศขายสินค้าได้ไม่เกิน 8 ชิ้นต่อสัปดาห์
•    ผู้ขายใหม่มีสิทธิลงประกาศขายสินค้าได้ไม่เกิน 5 ชิ้นภายในระยะเวลา 30 วัน สอดคล้องกับข้อจำกัดของผู้ขายใหม่ภายในสินค้าหมวดหมู่นี้
•    ผู้ขายประเภทอื่นๆมีสิทธิลงประกาศขายสินค้าได้ไม่เกิน 5 ชิ้นต่อสัปดาห์หมายเหตุ: ผู้ขายที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานอาจถูกลดจำนวนสินค้าที่อนุญาตให้จำหน่ายต่อสัปดาห์ได้