เว็บที่เกี่ยวข้อง:

[ออสเตรเลีย] น้ำท่วมที่วิคตอเรียอาจส่งผลกระทบต่อผู้ขายและผู้ซื้อในพื้นที่

จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ในรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลียนั้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยในเขตดังกล่าวไม่สามารถเดินทางกลับไปยังบ้านพักของตน รวมถึงถูกตัดขาดจากบริการไปรษณีย์ในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อการส่งสินค้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว

อีเบย์ขอแนะนำให้ผู้ขายแจ้งให้ผู้ซื้อที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนี้ให้ทราบว่าอาจมีความล่าช้าในการขนส่งสินค้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าใจและลดปัญหาการให้ Negative Feedback หรือคะแนน DSR ระดับต่ำแก่ผู้ขาย 


ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานอีเบย์